XXVIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Bez głosów przeciwnych

W pierwszej uchwale, podjętej 31 sierpnia, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady m.st. Warszawy, zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji dla OSiR Targówek. Podniesienie stawek wynika m.in. z konieczności wykonania dodatkowych remontów. Uchwała powoduje wzrost dotacji dla zakładu budżetowego w 2016 roku o 234 387 zł – do kwoty 2 365 325 zł. Uchwałę poparli wszyscy obecni radni – 15 osób.

Następne uchwały dotyczą rozpatrzenia skarg. 9 głosami, przy 5 wstrzymujących się, za bezzasadną radni uznali skargę pana W.S. na działanie zarządu dzielnicy Targówek, z przyczyn faktycznych i prawnych. Z tych samych przyczyn, za bezzasadną uznano skargę pani J.B. na działania burmistrza Targówka. Uchwałę poparło 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

W związku z rezygnacją Joanny Mroczek z prac w komisji mieszkaniowej, radni dokonali zmiany w jej składzie. Teraz członkami komisji są: Andrzej Dąbrowski, Jacek Duczman, Michał Jamiński, Jolanta Miśkiewicz, Urszula Suzdalcew i Bożena Winter. Za uchwałą opowiedziało się 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.   

K.