Inicjatywa Mieszkańców Warszawy

Zdążyć przed złą zmianą

Od 1 stycznia 2017 r. ma zacząć obowiązywać nowa ustawa, dotycząca przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Wiele wskazuje na to, że dla sporej grupy mieszkańców będzie ona niekorzystna. To już ostatni moment, aby mogli oni dokonać przekształcenia jeszcze na starych warunkach.

Zgodnie z obecnymi przepisami koszt przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności równy jest różnicy między wartością prawa własności a użytkowania wieczystego gruntu pomniejszonej o przysługujące bonifikaty. Spróbujmy oszacować tę kwotę dla mieszkańców, którzy są współużytkownikami wieczystymi gruntu od 20 lat, posiadającymi odrębną własność lokalu.

W tym przypadku różnica wartości prawa własności i użytkowania wieczystego gruntu wynosi 22-24% (algorytm z rozporządzenia Rady Ministrów z 21.09.2004 r.) wartości prawa własności gruntu. Zgodnie z obecnymi przepisami mają oni prawo do bonifikaty w wysokości 60% plus 1% procent za każdy rok użytkowania wieczystego, a więc w naszym przypadku jest to 80%. Czyli cała opłata za przekształcenie wyniesie mniej niż 5% wartości gruntu, co jest równe mniej niż 5-krotności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ponoszonej obecnie przez mieszkańców. Jeśli zatem ktoś obecnie płaci 400 zł rocznie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, to za przekształcenie powinien zapłacić ok. 2 tys. zł (pamiętajmy jednak, że aktualizacja wyceny gruntu może tę roczną opłatę zmienić).

Ile zapłacą ci sami mieszkańcy według nowych przepisów? Będą musieli ponosić opłatę roczną za użytkowanie wieczyste przez okres 20 lat (jest to liczba lat wpisana na sztywno w projekcie ustawy). Jeżeli uiszczą całą kwotę od razu, otrzymają upust 50%, czyli zapłacą 10-krotność ponoszonej obecnie opłaty za użytkowanie wieczyste. Czyli jeśli ktoś płaci teraz 400 zł rocznie, to będzie musiał albo wyjąć z kieszeni od razu 4 tys. zł albo zapłacić przez 20 lat równowartość kwoty 8 tys. zł. A więc od 2 do 4 razy więcej niż zgodnie z obecnymi przepisami.

Powyższe wyliczenia są uproszczone i oparte są na obecnym projekcie ustawy. Należy osobno rozpatrywać sytuację osób ze spółdzielczym prawem do lokalu; nie wiemy też nic o potencjalnych bonifikatach, jakich może udzielić miasto. Jest to temat złożony i każdy przypadek należy rozpatrywać osobno. Niemniej zachęcam spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe do zainteresowania się nim i wznowienia zawieszonych postępowań przekształcenia, bo leży to w interesie mieszkańców.

Piotr Basiński
radny Dzielnicy Białołęka
Stowarzyszenie
„Inicjatywa Mieszkańców Warszawy”
Koło „Inicjatywa Mieszkańców Białołęki”