Praski folwark

Reprywatywacja na Pradze

„Dla każdego z nas istnieje tylko jedna rzeczywistość – ukształtowana przez własne myśli, uczucia i postępowanie!”
Reprywatyzacja odmieniana we wszystkich przypadkach pojawia się prawie codziennie w mediach, prasie i internecie. W dzielnicy Praga Północ została również uwzględniona podczas ostatniej XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Dzielnicy. Na podstawie ujawnianych sukcesywnie faktów, można domniemywać, że możliwe są nieprawidłowości w zakresie procesu prowadzonej w całej Polsce reprywatyzacji. Proceder ten nie dotyczy wyłącznie ostatnich ośmiu lat i dotknął również naszą dzielnicę. Na Pradze Północ w latach 1997-2006 na rzecz byłych właścicieli lub ich następców prawnych przekazano 12 nieruchomości, w latach 2002-2006 kolejne 12 budynków, w latach 2007-2014 następne 35, a w latach 2015-2016 kolejne 13; razem ok 1300 lokali mieszkalnych. Budynki w naszej dzielnicy przekazywano zarówno podczas rządów SLD, PO, jak również PiS. Czy istnieją jakiekolwiek przesłanki na usprawiedliwienie braku podejmowanych działań przez zarząd czy Radę Dzielnicy? Na sesji usłyszeliśmy od przewodniczącego Rady: „Wielokrotnie podejmowaliśmy temat w poprzedniej kadencji, ale co opozycja może”.  

Dlaczego zatem dopiero po prawie dwóch latach od przejęcia władzy na Pradze Północ i prawie pół roku od podniesienia tematu przez media, mimo bieżących zgłoszeń od organizacji lokalnych i mieszkańców, koalicja rządząca na Pradze Północ (PiS i grupa samorządowców) pochyliła się nad tematem i zaprosiła przedstawicieli m.st. Warszawy dla wyjaśnienia przebiegu procesu w dzielnicy? Dlaczego tak późno złożyła zawiadomienie do prokuratury? Prawie dwa lata, podczas których przekazano kolejne 13 budynków. Ileż rodzin przeżyło tragedię, a ileż rodzin do dzisiaj boryka się z nierozwiązanym problemem mieszkaniowym. Dlaczego dopiero teraz wypracowano oficjalne stanowisko Rady Dzielnicy i wniosek o wyraźne dyspozycje z m.st. Warszawy? Dlaczego dopiero w roku bieżącym wystąpiono o dodatkowe lokale komunalne, przy tak dużym zmniejszeniu zasobu w dzielnicy (oprócz zwrotu właścicielom, wiele budynków przekazano do ratusza na tzw. TBS, na wiele budynków uzyskano dużą ilość decyzji PINB-u o natychmiastowym wykwaterowaniu lokatorów – przyp. autora)? Czyżby kolejna „polityczna wojenka”, czy może kolejny przejaw kształtowania świadomości politycznej mieszkańców, a może kolejny przejaw manipulacji – pytają mieszkańcy. Mamy poczucie bezradności i lekceważenia przez władze samorządowe, ale to jest tu i teraz. Zobaczymy … już niedługo - dodają. Głosy nie są zaskoczeniem i nie są pojedyncze.

Kolejnym przykładem działań koalicji rządzącej na Pradze Północ, określającym również jej stosunek do mieszkańców są wybory do Rady Kolonii Ząbkowska, które … nie odbyły się w terminie określonym uchwałą Rady Dzielnicy. W przeddzień wyborów w godzinach wieczornych zostały na terenie osiedla rozwieszone ogłoszenia o ich odwołaniu. Powołano Dzielnicową i Kolonijną Komisję Wyborczą, każda 5- osobowa z udziałem  m.in. 3 radnych i 4 pracowników urzędu. Od podjętej przez Radę Dzielnicy w styczniu br. – w bardzo specyficznych okolicznościach - uchwały mija 8 miesięcy! Przeprowadzenie wyborów: czy to aż tak trudne zadanie? Termin wyborów zmieniano dwukrotnie. Nasuwa się pytanie: kto tym razem „wyręczył” Radę Dzielnicy i podjął decyzję? Zgodnie z & 5 i 6 Załącznika nr 1 do Statutu Rady Kolonii to właśnie Rada Dzielnicy sprawuje nadzór nad przebiegiem wyborów i w jej kompetencji jest zarządzenie wyborów. Statut sobie, a rzeczywistość sobie. Mimo niefortunnego terminu zgłaszania kandydatur do Rady Kolonii - sierpień jest miesiącem urlopowym - mieszkańcy dopełnili wymogu i złożyli stosowne dokumenty, co w niektórych przypadkach wiązało się ze skróceniem wypoczynku. W odpowiedzi potraktowano ich przedmiotowo. Brak jakichkolwiek dodatkowych wyjaśnień czy informacji.  

Czyżby kolejna obawa? A może sprawnie działająca rada mogłaby zapoczątkować proces „odpartyjnienia” dzielnicy? Co się dzieje z „dobrą zmianą” na Pradze Północ?  

Nie zapominajmy, że prażanie posiadają coraz głębsze zrozumienie rzeczywistości i coraz większą zdolność rozróżniania zjawisk, jak również umiejętność obiektywnego osądu!

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com