XXIX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Zmiany i opinie

W porządku obrad 21 września był tylko jeden projekt uchwały. Dotyczył zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2016. Uchwałę poparło 15 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

W uchwale dodatkowe środki, przeznaczone do dyspozycji dzielnicy, zmniejszono o 2 563 042 zł, zwiększono o 1 637 859 zł. Zmniejszone będą środki finansowe, m.in. na budowę ulicy Lusińskiej i Motyckiej oraz budowę boiska piłkarskiego przy ul. Łabiszyńskiej 20 (przeniesione na realizację zadań w 2017 roku); zmniejszono o 2 467 685 zł środki w zadaniu „Przygotowanie terenu pod przyszłe targowisko w rejonie ulic Zamiejskiej i Trockiej.” O 1 408 628 zł zwiększona została dotacja dla oświatowych placówek niepublicznych (szkoły podstawowe 254 874 zł, przedszkola 320 000 zł, gimnazja 66 152 zł, licea ogólnokształcące 120 000 zł, szkoły zawodowe 135 000 zł); prace przygotowawcze budowy ul. Nowo-Trockiej 450 000 zł, przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej (220 000 zł), przebudowa oświetlenia ul. Tokarza (40 000 zł), zagospodarowanie terenu zieleni wokół Kanału Bródnowskiego (150 000 zł) i wzdłuż Kanału Zaciszańskiego (150 000 zł).

W Interpelacjach uwagi w sprawie Kanału Zaciszańskiego zgłosił Zbigniew Poczesny. W informacjach i wolnych wnioskach Andrzej Gapys poruszył ciągnącą się od miesięcy sprawę braku porządku na terenie przystanku Gofrowo. Witold Harasim poinformował, że przy ul. Handlowej, na wysokości Parku Wiecha stawiany jest budynek, w którym uruchomiony zostanie punkt informacyjny, dotyczący budowy II linii metra.  

Jako ostatni na mównicę wszedł mieszkaniec Bródna Tomasz Oprus, który w obszernym wystąpieniu m.in. podziękował za pracę zarządowi i radnym Targówka. Przypomniał kilka posiedzeń komisji rady, nawiązał do debaty na temat ograniczenia czasu wypowiedzi radnym i mieszkańcom, przytoczył opinie o swoich poprzednich wystąpieniach, zasugerował zmianę systemu głosowania.

K.