Październik miesiącem różowej wstążki

Już szósty rok z rzędu Pałac Kultury i Nauki w Warszawie został podświetlony różowym światłem, by zwrócić uwagę na ważny cel, jakim jest profilaktyka i pokonanie raka piersi. Patronat honorowy nad kampanią objęła Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Październik obchodzony jest jako miesiąc walki z rakiem na całym świecie. W tym roku Warszawa po raz kolejny została partnerem kampanii na Rzecz Walki z Rakiem Piersi. Pałac Kultury i Nauki był jednym z kilkuset budynków na całym świecie, który 1 października (od godz. 18.00 do 24.00) został podświetlony różowym światłem. Wśród budynków, które zostały również podświetlone znajdują się m.in. Empire State Building w Nowym Jorku, Opera w Sydney czy Lotnisko LAX w Los Angeles.

- Wszystkie działania, które mają na celu zwiększenie świadomości warszawianek na temat choroby, jak i konieczności regularnych badań profilaktycznych, są istotne. Działając razem możemy pokonać raka piersi, dlatego też kolejny rok obejmuję honorowym patronatem polską edycję kampanii, której celem jest szerzenie wiedzy na temat profilaktyki raka piersi i uświadomienie, że wcześnie wykryty nowotwór to nie wyrok – mówiła prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W pierwszym tygodniu października, w ramach kampanii, pracownicy stołecznego urzędu miasta bezpośrednio obsługujący mieszkańców umieszczają na klapach swoich ubrań charakterystyczne różowe wstążki symbolizujące kampanię na rzecz walki z rakiem piersi i będą zachęcać do profilaktyki antynowotworowej. Kampania, której realizacja jest wspierana przez stołeczny Ratusz, jest prowadzona również za pośrednictwem krótkich spotów wyświetlanych w komunikacji miejskiej – SKM, tramwajach, autobusach oraz na monitorach w wydziałach obsługi mieszkańców w poszczególnych dzielnicach.

Wsparcie miasta w zakresie świadczeń zdrowotnych związanych z nowotworami

Warszawiacy mają zapewniony dostęp do szerokiego zakresu świadczeń zdrowotnych oferowanych w szpitalach i przychodniach m.st. Warszawy związanych z leczeniem i zapobieganiem chorobom nowotworowym. Mieszkańcy korzystają także z programów zdrowotnych, realizowanych w podmiotach leczniczych m.st. Warszawy  finansowanych przez NFZ - specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych z zakresu onkologii oraz świadczeń szpitalnych.

Miasto przyznaje dotacje inwestycyjne podmiotom leczniczym zabezpieczającym takie świadczenia jak profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów. W ciągu ostatnich 10 lat szpitalom miejskim przyznano dotację na zakup 11 mammografów w wysokości 8,5 mln zł. W latach 2007-2016 na modernizację, wyposażenie i rozbudowę trzech szpitali ginekologiczno-położniczych oraz modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Solec oraz Szpitalu Bielańskim przeznaczono 357,8 mln zł. W ramach tej kwoty  Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny otrzymał 5,6 mln zł na rozwój oddziałów onkologicznych. W ramach środków z budżetu m.st. Warszawy w przychodniach miejskich zmodernizowano również: poradnie K, diagnostyki z mammografią, poradnie onkologiczne.

W 2015 r. miejskie podmioty lecznicze udzieliły w poradniach specjalistycznych następującą liczbę porad: w zakresie onkologii – prawie 32 tys.; w zakresie chirurgii onkologicznej – ponad 7,5 tys.; w zakresie profilaktyki chorób piersi zostało przeprowadzonych – ponad 15 tys. badań, w zakresie profilaktyki chorób szyjki macicy – ponad 10 tys. badań. W lecznictwie szpitalnym w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej – blisko 1,3 tys. hospitalizacji. Ponadto każdy miejski szpital ogólny: Czerniakowski, Praski, Solec, Bielański, Grochowski, Wolski posiada umowę z NFZ na realizację leczenia w ramach pakietu onkologicznego w różnych dziedzinach medycyny.

Istotną rolę odgrywa również profilaktyka onkologiczna. Podmioty lecznicze m.st. Warszawy realizują od kilku lat programy zdrowotne: Program Profilaktyki Raka Piersi oraz Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, wynikające z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Pierwszy z nich realizowany był na dwóch poziomach szczegółowości badań: etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki.

Miasto udzieliło również dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2014-2016. Na zapobieganie i rozwiązywanie problemów medyczno-społecznych dotacja wyniosła 219 750 zł, w tym m.in. dla kobiet po mastektomii. Z dotacji na rzecz kobiet po mastektomii skorzystały trzy organizacje - Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa Centrum otrzymało 57 750 zł, Stowarzyszenie Amazonek „¯onkil”  Warszawa 107 250 zł i Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek 54 750 zł. W zakresie promocji zdrowia wsparcie otrzymały 2 organizacje: „FENIKS” Stowarzyszenie Amazonek Warszawa-Targówek w kwocie 40 720 zł i Towarzystwo Rozwoju Rodziny w kwocie 57 593 zł.