Praga Północ

Dialog o realizacji budżetu partycypacyjnego

Pierwsze powakacyjne posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ poświęcono informacji na temat stopnia realizacji projektów z poszczególnych edycji. Do tej pory było ich już trzy, a nadal nie powstały niektóre zwycięskie projekty z edycji pierwszej.

Problemów nie sprawiły projekty mało skomplikowane w realizacji lub tanie. Zakup książek do praskich bibliotek i dwa inne zwycięskie projekty biblioteczne z drugiej edycji są sukcesywnie realizowane. Co miesiąc do czytelników trafiają nowości księgarskie, ich tytuły są dostępne na stronie biblioteki w odpowiedniej zakładce. Ponadto mieszkańcy mogą sami zgłaszać książki, jakie ich zdaniem powinny wzbogacić praski księgozbiór. Ich sugestie są brane pod uwagę przy kolejnych zakupach.

Za dwa tygodnie, po 15 października, ma się rozpocząć realizacja projektu „300 drzew dla Pragi”. Nowa zieleń pojawi się m.in. na Białostockiej, Darwina, Placu Hallera. W alei Solidarności zostanie odtworzony szpaler topoli w pasie dzielącym jezdnie. Niską roślinność zyska też część Nowej Pragi w okolicy ul. Stalowej, dzięki realizacji projektu „Nowa zieleń dla Nowej Pragi”. Podczas dyskusji zgłaszano obiekcje do rezygnacji z wygrodzeń, które były pierwotnie elementem projektu. Wobec niewystarczającej kwoty, wnioskodawczyni z nich zrezygnowała na rzecz wymiany gleby, co ma zapewnić właściwe warunki rozwoju roślin. Niedoszacowanie kosztów realizacji projektów jest jednym z głównych problemów od pierwszej edycji. Rzadko jednak jest to wina projektodawców, bowiem opierają się oni na wycenie poszczególnych kosztów zgodnie ze wskazaniami miejskich urzędników i dostępnymi cennikami usług.

Kiedy jednak dochodzi do przetargu na realizację, wpływające oferty są często dwu - trzykrotnie wyższe niż zakładał autor projektu, bądź nie zgłasza się nikt i przetarg należy powtarzać. Dla firm takie realizacje są mało atrakcyjne, ze względu na krótki czas, stosunkowo niską cenę, przy całej masie uzgodnień. Dlatego z przygodami powstawał wybieg dla psów przy ul. Stalowej, a ostateczny efekt nie jest do końca zadowalający. Pieniądze z budżetu partycypacyjnego nie wystarczyły też na pełny remont wybiegu dla misiów. Udało się go sfinalizować dzięki wsparciu finansowemu ZOO. Nierzetelny wykonawca stał się przyczyną opóźnień w realizacji projektu „Zielone skwery Pragi”, przy czym zaproponowana przez niego koncepcja także znacznie wykraczała poza dostępny budżet. Projekt renowacji praskich bram, pierwotnie zakładający odrestaurowanie ich 10 sztuk, ostatecznie obejmie jedną bramę – przy Wileńskiej 13. Na więcej nie starczy środków. Poważne problemy od początku towarzyszyły realizacji zwycięskich projektów rowerowych z pierwszej edycji.

Pierwszy z nich „Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiźnie” właśnie został częściowo zrealizowany – m.in. kontrapasy na 11 Listopada i na Targowej oraz dopuszczenie pod prąd ruchu rowerów na Skoczylasa między Szanajcy i placem Hallera. Projekt podzielono na mniejsze zadania, ale części z nich nie udało się nadal zrealizować – w zawieszeniu pozostaje m.in. kontrapas w Cyryla i Metodego, nie wiadomo też, kiedy powstaną nowe progi zwalniające na Śliwicach. Dużo gorzej wygląda sprawa realizacji projektu drugiego – „Pasy rowerowe na Starej Pradze”, który zakładał niskokosztowe ingerencje w infrastrukturę drogową dla poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia spójności szlaków rowerowych w tym obszarze Pragi. Projekt ugrzązł jednak w uzgodnieniach, Inżynier Ruchu domagał się dodatkowych ekspertyz, utrzymując, że konieczna będzie przebudowa świateł, co gigantycznie zwiększyłoby koszty. Ponieważ nie widać jakichkolwiek szans na realizację projektu także w tym roku, projektodawca wystosował do władz miasta wezwanie przedsądowe, domagając się spełnienia przyrzeczenia publicznego. Zarówno projektodawca, jak i głosujący na projekt mieszkańcy mieli bowiem prawo wierzyć, że wygrana w budżecie partycypacyjnym gwarantuje realizację projektu. Co ciekawe, w trzeciej edycji zwycięstwo to już tylko rekomendacja, a nie automatyczne skierowanie do realizacji.

Powyższe problemy przy realizacji, a także utrudnienie dostępu do głosowania zgotowane osobom starszym (wymóg osobistego złożenia głosu w formie papierowej), przy co najmniej dwuznacznym stosunku do budżetu partycypacyjnego władz dzielnicy, spowodowały znaczące obniżenie frekwencji na Pradze Północ w trzeciej edycji. Może przynajmniej z realizacją będzie łatwiej. Trzecia edycja ma już opracowany harmonogram prac, dzięki czemu pewne przygotowania do realizacji zwycięskich projektów można będzie poczynić jeszcze w tym roku. Realizacja nastąpi w roku 2017.

Nie bacząc na problemy, ale na sukcesy, rusza czwarta edycja budżetu partycypacyjnego. Spotkanie inaugurujące odbędzie się w czwartek, 6 października o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga Północ przy ul. Kłopotowskiego 15. Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje o zasadach nowej edycji budżetu oraz o planowanych inwestycjach dzielnicowych. Zostaną też wybrani członkowie nowego Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego.

Kr.