XXX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Bardzo ważny most

Głównym punktem sesji, zwołanej 5 października na wniosek 10 radnych z 2 klubów, był projekt uchwały w sprawie budowy Trasy Mostu Krasińskiego od placu Wilsona (Żoliborz), przez ul. Jagiellońską (Praga Północ) do ul. Matki Teresy z Kalkuty (Targówek).

Jeden z wnioskodawców, Michał Jamiński, przypomniał prowadzone w ubiegłych latach działania na rzecz ważnych inwestycji, m.in. Mostu Krasińskiego – inwestycji bardzo ważnej dla przyszłości Targówka.

W uchwale Rada Dzielnicy Targówek wnioskuje o pozostawienie w Wieloletniej Prognozie Finansowej inwestycji pn. Budowa Trasy Mostu Krasińskiego. W obszernym uzasadnieniu uchwały znalazł się m.in. zapis: „W opinii Rady Dzielnicy Targówek konieczne jest zbudowanie mostu wedle obecnych założeń funkcjonalnych (tramwaj, dwa pasy ruchu samochodowego w każdym kierunku, ścieżki rowerowe i chodniki dla ruchu pieszego), a ew. ograniczenia w ruchu samochodowym mogą być dokonywane na stałe lub czasowo w wyniku zmian w organizacji ruchu./…/ Należy też zauważyć, że na potrzeby przygotowania tej inwestycji m.st. Warszawa wydatkowało już milionowe kwoty. Proces aktualizacji projektu Trasy Mostu Krasińskiego nie powinien być w żaden sposób opóźniany.”

W dyskusji na sesji zgłoszono kilka poprawek do projektu uchwały, m.in. usunięcie kilku fragmentów, zastąpienie słowa „Ratusz” słowami „Władze m.st. Warszawy”. Podczas ogłoszonej 10-minutowej przerwy poprawki zostały przedyskutowane, na następnie przyjęte. W głosowaniu uchwałę poparli wszyscy obecni radni – 20 głosów. Uchwałę skierowano do prezydent m.st. Warszawy i przewodniczącej Rady m.st. Warszawy.

Z pełnym tekstem uzasadnienia uchwały można się zapoznać na: www.targowek.waw.pl. 

K.