Co się dzieje na Paluchu? - odpowiedź schroniska

W związku z tekstem „Co się dzieje na Paluchu?” z poprzedniego wydania NGP zapytaliśmy osoby odpowiedzialne za adopcje w schronisku o kilka kwestii. Po pierwsze - czy ankieta przedadopcyjna rzeczywiście musi być aż tak szczegółowa i dogłębna i kto zdecydował, że taka właśnie jest? Po drugie - na jakiej podstawie, po pierwszym spotkaniu z ewentualnym opiekunem ocenia się jego kompetencje adopcyjne? Po trzecie - czy przypadkiem potencjalnych opiekunów zwierząt nie zniechęca olbrzymia ankieta i zadawanie osobistych pytań podczas pierwszego spaceru ze zwierzęciem?

Od Magdaleny Migdał, specjalisty ds. promocji i dydaktyki Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” otrzymaliśmy odpowiedź następującej treści:

W związku z artykułem opublikowanym na portalu Nowa Gazeta Praska zatytułowanym „Co się dzieje na Paluchu?” informujemy, że Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” jest jednostką budżetową m.st. Warszawy i jednym z kluczowych wykonawców Warszawskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, przygotowywanego corocznie przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy i akceptowanego przez Radę m.st. Warszawy. Tym samym jednym z jego kluczowych zadań statutowych jest zapobieganie bezdomności psów i kotów na terenie miasta, co schronisko stara się realizować zgodnie z posiadaną wiedzą i troską o dobro zwierząt przebywających pod jego opieką.

Proces adopcji obowiązujący w schronisku oraz wszystkie dokumenty z nim związane zostały opracowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenia schroniska, jako organizacji oraz jego pracowników, którzy codziennie opiekują się zwierzętami i uczestniczą w procesie szukania dla nich nowych domów. Schronisko prowadzi otwartą politykę informacyjną, co oznacza, że wszystkie dokumenty związane z procesem adopcji zarówno psów, jak i kotów, dostępne są na stronie internetowej www.napaluchu.waw.pl

Zachęcamy do zapoznania się z nimi przed wizytą w schronisku.

Każdego roku do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” trafia około 2500 psów i 1500 kotów. Schronisko miesięcznie wydaje do adopcji około 150 psów i 150 kotów. Pomimo dokładania szczególnych starań w zakresie znalezienia dla zwierząt odpowiedzialnych, dojrzałych i gotowych na takie zobowiązanie opiekunów, nadal około 7% wydanych zwierząt wraca do schroniska. Wśród głównych powodów zwrotów znajdują się m.in. wyjazdy, powiększenie rodziny, zmiana warunków mieszkaniowych czy porzucanie zwierząt przed wakacjami. Pytania znajdujące się w ankiecie, choć osobom postronnym mogą wydawać się zbyt wnikliwe, mają na celu po pierwsze uświadomienie potencjalnym opiekunom, jakim zobowiązaniem jest opieka nad zwierzęciem, z drugiej zaś znalezienie dla psów i kotów przebywających w schronisku odpowiednich, docelowych domów.

Każdy interesant odwiedzający schronisko i każde zwierzę wydawane do adopcji traktowane są indywidualnie. Proces adopcji obejmuje zaś szereg procedur i udział kilku osób, co ma na celu zweryfikowanie, czy osoby ubiegające się o zwierzęta mogą zapewnić im odpowiednią opiekę. Ze względu na poufność danych zawartych w ankietach i dobre obyczaje, schronisko nie będzie omawiać żadnego z tych przypadków na łamach mediów. W razie wątpliwości co do decyzji podjętej przez schronisko zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z jego Dyrekcją w dniach i godzinach podanych na stronie internetowej www.napaluchu.waw.pl

Prosimy o obiektywne podejście do sprawy. W razie pytań chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień na temat procedury adopcyjnej oraz zasad organizacyjnych, obowiązujących w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu”.