XXVI sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

O budżecie 2017 przeciw, a nawet za

Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji przyjęto zaproponowane przez zarząd zmiany w załączniku budżetowym dla dzielnicy, zakładające uzupełnienie niedoborów. Założono m.in. zwiększenie budżetu Zarządu Praskich Terenów Publicznych, zakupy inwestycyjne i sprzętowe.

Wątpliwości radnych wzbudziło przeniesienie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty z budynku urzędu na Targową 42. Jak wyjaśniał wiceburmistrz Dariusz Wolke, główną przyczyną była konieczność zapewnienia odpowiednich warunków pracownikom, ale także obszernemu archiwum. Pomieszczenia przejęte na potrzeby DBFO znajdują się w części nieruchomości należącej do miasta, co pozwala na wynajęcie ich po kosztach. Na przyszły rok przeniesiono też środki na modernizacje terenów wewnątrzosiedlowych, m.in. przy Skoczylasa 9/Jagiellońskiej.

Głównym punktem sesji było jednak przedstawienie założeń budżetowych na przyszły rok. Przyszłoroczne wydatki zawarte w projekcie załącznika budżetowego dla dzielnicy na rok 2017 chwalił burmistrz Wojciech Zabłocki za dodatkowe środki w kwocie 2,5 mln na przeprowadzenie inwestycji i dokonanie niezbędnych remontów w obszarze rewitalizacji. Ponieważ jednak w zaproponowanym przez skarbnika miasta budżecie nadal w niektórych pozycjach pojawiająsię niedobory, komisja budżetowa dzielnicy zaopiniowała te propozycję negatywnie.

W dyskusji wiceburmistrz Dariusz Kacprzak wyjaśniał, że niedobory te wynikają z polityki miasta, polegającej na tworzeniu budżetu na kolejny rok w porównaniu do czerwca roku poprzedniego. W trakcie roku brakujące z tego tytułu środki są uzupełniane. Odnosząc się do obiekcji radnego Tondery w kwestii niedoborów w oświacie zaznaczył, że znaczne środki są zaangażowane w remonty placówek oświatowych, szkolenia dla nauczycieli, program cyfryzacji.

Kwestią podnoszoną w dyskusji był też niski poziom dochodów własnych dzielnicy – na poziomie 26%. Po stronie przychodów zaplanowano m.in. wpływy ze sprzedaży kolejnych praskich nieruchomości – przy Strzeleckiej 36 i Radzymińskiej 92, co skrytykował przedstawiciel strony społecznej jako działanie krótkowzroczne. Pytanie „Co miasto zrobi, jeśli wyprzeda wszystkie swoje nieruchomości?!” pozostało bez odpowiedzi. Skrytykowano również kolejne cięcia w wydatkach na kulturę, ale mimo wielu wątpliwości, po ponad trzech godzinach od rozpoczęcia sesji, projekt budżetu na rok 2017 zaopiniowano pozytywnie.

W dalszej części posiedzenia jednogłośnie podjęto stanowisko popierające mieszkańców ws. uciążliwych dla Śliwic imprez na dawnym torze FSO. Powołano też w końcu dzielnicową Radę Seniorów, mimo że nikt z radnych jednak nie zdecydował się w niej uczestniczyć (regulamin zakłada wydelegowanie do pracy w Radzie Seniorów jednego radnego). Praga Północ była jedną z ostatnich dzielnic bez tej formy reprezentacji seniorów.

Kr.