Chłodnym okiem

IV edycja budżetu partycypacyjnego

Z przyjemnością zawiadamiam Państwa, że ruszyła kolejna edycja budżetu partycypacyjnego na Pradze, a także w całej Warszawie. W tej edycji mieszkańcy będą mogli bezpośrednio zadecydować o wydatkowaniu kwoty 3 milionów złotych. Mówimy tu o wydatkach roku 2018. Procedura dochodzenia do końcowego etapu jest bowiem długotrwała. Kilka słów o harmonogramie. Stosunkowo szybko, bo w okresie od 01.12.2016 do 23.01.2017 należy zgłosić pomysły do budżetu. Na jakich zasadach, tzn. czy Praga zostanie podzielona na obszary, jakie one będą, jakie zostaną przypisane do nich pieniądze zdecyduje powołany zespół ds. budżetu partycypacyjnego, który składa się z mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych i urzędników na swoim kolejnym posiedzeniu w początkach listopada. Tegorocznej edycji zespołowi przewodniczy mój sąsiad ze strony NGP Krzysztof Michalski. Od stycznia do maja będzie trwała weryfikacja pomysłów przez urzędników pod kątem zgodności z przepisami prawa, oraz wytycznymi wprowadzonymi przez zespół. W marcu odbędzie cykl spotkań promocyjnych, w trakcie których prowadzone będą dyskusje nad pomysłami. Oczywiście, wszystkie spotkania są otwarte dla mieszkańców - także posiedzenia zespołu. Przewidujemy, że spotkania promocyjne będą się odbywały aż do zakończenia głosowania, które przewidziane jest na 30 czerwca. Wyniki głosowania ogłoszone zostaną 17 lipca przyszłego roku. Da to czas na umieszczenie zwycięskich projektów w budżetach dzielnic i m.st Warszawy w roku 2018. Budżet partycypacyjny bowiem to nie są ekstra pieniądze, tylko wycinek tych przeznaczanych rokrocznie do dyspozycji dzielnicy lub tych wydatkowanych przez m.st Warszawa na terenie Pragi.

W ramach BP na 2017 rok decydowaliśmy o przeznaczeniu kwoty 2,7 miliona. Zwyciężyły zadania, które zarówno będzie realizowała dzielnica (1 193 000 zł), jak i te które znajdą się w budżecie m.st Warszawy (1 525 000 zł). Z zadań dzielnicowych, na które złożą się zarówno zadania bieżące - 574 000 zł, jak i wydatki majątkowe - 618 000 trzeba przypomnieć o takich jak: Zielone skwery Pragi, Tężnia solankowa- plac Hallera, Siłownia na skwerze Żurowskiego, Wiaty rowerowe, Przejścia dla pieszych (Bródnowska) czy rewitalizacja zieleni Strzelecka/Środkowa. W budżecie m.st Warszawy znajdzie się min. Modernizacja oświetlenia w parku Praskim. Szczegóły: http://www.pragapn.waw.pl/page/57,aktualnosci.html?id=12357

Zachęcam do aktywności i zgłaszania projektów na rok 2018.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl