Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne

Jestem dobry, jestem mądry, jestem ważny, jestem z Pragi – pod takim hasłem odbyło się w Teatrze Baj uroczyste zakończenie projektu „Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne”. Efekty trwających pół roku prac, przedstawiły na deskach teatru dzieci z praskich szkół.

Rewitalizacja Pragi to nie tylko remont praskich kamienic, to również odnowa życia kulturalnego i społecznych więzi. W tym celu, z myślą o dzieciach i młodzieży powstały projekty „Praska Dorożka Teatralna”, „Podwórza”, a także projekt „Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne”.

W kwietniu tego roku Teatr Baj zaprosił do współpracy różnorodne organizacje, instytucje, placówki pracujące z dziećmi, młodzieżą i rodzinami na Pradze. Ideą projektu, w skład którego weszły szkoły, organizacje pozarządowe,  instytucje kultury oraz OPS, było stworzenie platformy dialogu, rozumianego nie tylko jako rozmowa, ale jako spotkanie się we wspólnej pracy, do której każdy wniesie swoje doświadczenie, metody i narzędzia, którymi pracuje na co dzień oraz wymiana doświadczeń.

W maju i czerwcu odbywały się na Pradze warsztaty dla partnerów projektu. Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka przeprowadziło darmowy warsztat z zakresu rozwoju inteligencji emocjonalnej. Teatr Baj przeprowadził dla uczestników projektu warsztaty animacji pacynki ze szczególnym uwzględnieniem lalki jako instrumentu wyrażania emocji. Z kolei Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL podzieliło się swoją metodą pracy ze społecznością lokalną.
W warsztatach brali udział nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, animatorzy kultury, aktorzy, pracownicy świetlic oraz osoby działające w fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin na Pradze Północ, Pradze Południe i Targówku. W gronie uczestników warsztatów nie brakowało energii, pasji i pomysłów, czego efekty mogliśmy zobaczyć podczas uroczystego finału akcji, 14 listopada w siedzibie Teatru Baj, przy ulicy Jagiellońskiej 28.

W czerwcu praskie dzieci odwiedzały teatr jako goście, teraz – przyszły tu jako artyści. Zaprezentowały ciekawe, dowcipne, a przede wszystkim mądre przedstawienia. Taki właśnie mądry, o ekologicznym przesłaniu był spektakl dzieci ze szkoły podstawowej nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego, pt. „Las przychodzi do miasta”. Mówił nie tylko o znaczeniu lasu, ale również o odbudowie nadszarpniętych przez technikę więzi międzyludzkich. Sądząc po tym i innych występach w teatrze Baj, projekt „Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne” trzeba uznać za bardzo udany.

Joanna Kiwilszo