Ręce precz od 518!

Zarząd Transportu Miejskiego szykuje rewolucyjne zmiany w komunikacji miejskiej na Białołęce. Przygotowany projekt zakłada likwidację lub skrócenie linii autobusowych kursujących na Tarchominie oraz  Nowodworach i przesunięcie pozyskanego w ten sposób taboru na tzw. zieloną Białołękę. Obecnie ZTM prowadzi konsultacje społeczne w tej sprawie.

W I kwartale przyszłego roku planowane jest oddanie do użytku nowego odcinka trasy tramwajowej na Białołęce – od pętli Tarchomin Kościelny do tymczasowej zawrotki w rejonie pętli autobusowej Nowodwory. Na nowym odcinku trasy uruchomione zostaną przystanki przy skrzyżowaniach z ulicami: Stefánika i Ordonówny. Dzięki temu możliwy będzie szybki i niezależny od utrudnień w ruchu drogowym dojazd z Nowodworów do stacji metra Młociny. W związku z tym ZTM planuje zmiany.

Głównym założeniem projektu zmian jest zastąpienie części autobusów, kursujących w zachodniej części dzielnicy, przez tramwaje i wykorzystanie pozyskanych w ten sposób pojazdów do obsługi rejonów, w których komunikacja wymaga poprawy. Chodzi przede wszystkim o intensywnie rozbudowujące się osiedla położone w północno-wschodniej tzw. zielonej Białołęce. Proponowane zmiany obejmują funkcjonowanie 1 linii tramwajowej i 18 linii autobusowych.

Według propozycji ZTM tramwajowa linia 2 zostanie wydłużona do nowej, tymczasowej zawrotki znajdującej się na wysokości pętli autobusowej Nowodwory, gdzie obsługujące linię tramwaje dwukierunkowe zmieniałyby kierunek ruchu. Tramwaje po drodze do Nowodworów zatrzymywałyby się na nowych przystankach pośrednich przy skrzyżowaniach z ulicami: Stefánika i Ordonówny.

Proponowana trasa:

METRO MŁOCINY – Kasprowicza – Zgrupowania AK „Kampinos” – most Skłodowskiej-Curie – Płk. Kuklińskiego – Trakt Nadwiślański – Światowida – NOWODWORY

Częstotliwość kursowania – co 4 minuty w godzinach szczytu, co 6 minut poza szczytem i co 7,5 minuty w dni świąteczne.
Dodatkowo, dla pasażerów z Tarchomina, uruchomione zostałyby - w godzinach szczytu - specjalne, skrócone kursy linii 2 na trasie:

METRO MŁOCINY – Kasprowicza – Zgrupowania AK „Kampinos” – Płk. Kuklińskiego – Trakt Nadwiślański – Światowida – TARCHOMIN KOŚCIELNY.

Częstotliwość kursowania - co 8 minut w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.
Dzięki tym kursom pasażerowie z Tarchomina mieliby możliwość wsiadania do mniej zapełnionych tramwajów, a na wspólnym odcinku trasy Tarchomin Kościelny – Metro Młociny „dwójka” kursowałaby co 2-4 minuty.

ZTM uważa, że wydłużenie trasy i zwiększenie częstotliwości kursowania tramwaju, to wystarczający powód, aby drastycznie ograniczyć kursowanie linii autobusowych w zachodniej części dzielnicy. Chodzi o linie: 101, E-8, 314, 511 i 518. Linie 101, E-8 i 314 uległyby likwidacji, 101 i E-8, ponieważ dublują trasę tramwaju, a 314 – ponieważ byłaby zastąpiona przez zmienioną linię 518. Linia 511 ma być przekształcona w nową linię 101, której trasa miałaby biec z Dąbrówki Wiślanej przez most Marii Skłodowskiej-Curie do Metra Młociny.

Ponadto ZTM przewiduje skrócenie tras 705 i 735 do najbliższego węzła przesiadkowego – Żerań FSO. Zapewnia, że dzięki krótszej trasie będą „mniej narażone na opóźnienia”, zaczną kursować bardziej punktualnie i regularnie.

Zmiany czekają też linie 120, 132, 134, 527, E-7 i E-9, kursujące na terenie wschodniej Białołęki, ale są to zmiany „na lepsze”, związane najczęściej ze zwiększeniem częstotliwości kursowania. Ważnym punktem projektu ma być uruchomienie nowej linii 214, która miałaby połączyć Tarchomin z tzw. zieloną Białołęką i zapewnić jej mieszkańcom dojazd m.in. do urzędu dzielnicy i powstającej Galerii Północnej. Linia ma kursować co pół godziny. Bez zmian natomiast pozostawione mają być linie 516, 211 i 204.

Jedną z najważniejszych zmian proponowanych przez ZTM ma być skrócenie linii 518 do Metra Marymont przy jednoczesnym przejęciu przez nią funkcji linii 314 na południowym odcinku ulicy Odkrytej. Obecnie 518 to jedyna linia, która bezpośrednio łączy Nowodwory ze Śródmieściem (dojeżdża do ul. Emilii Plater, dowożąc pasażerów na Dworzec Centralny). ZTM zrobił wszystko, żeby zniechęcić ludzi do tej linii, puszczając autobus zakorkowanym Mostem Grota i podobnie zakorkowaną, bo zwężoną ulicą Świętokrzyską. Teraz ma argument, że autobus jest niepunktualny i że korzysta z niego mało osób (co jest nieprawdą). Proponuje zwiększenie częstotliwości i punktualności 518 kosztem zlikwidowania odcinka trasy między Marymontem a Dworcem Centralnym. Jednak ogromna większość mieszkańców, w tym ci, którzy z różnych powodów nie mogą korzystać z metra, jest przekonana, że linia 518 powinna nadal docierać do Traktu Królewskiego i do centrum miasta.

Teoretycznie, tak skrócenie trasy 518, jak i inne przedstawione wyżej zmiany, nie są ostateczne. Teraz na ich temat wypowiedzą się mieszkańcy. ZTM już rozpoczął konsultacje społeczne. 24 listopada w ratuszu Białołęki odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami dzielnicy w sprawie proponowanych zmian. Obecni byli dyrektor ZTM Wiesław Witek oraz dyrektor odpowiadający za pion przewozów, Andrzej Frankow. W konsultacjach wzięli też udział przedstawiciele Tramwajów Warszawskich, Biura Drogownictwa i Komunikacji oraz Zarządu Dróg Miejskich.

Dyskusja toczyła się głównie na temat zmian linii 511 i 518. W przypadku pierwszej propozycji mieszkańcy argumentowali, że przekształcenie przyspieszonego autobusu 511 w zwykłą linię sprawi, iż autobusy będą jeszcze bardziej przepełnione w godzinach szczytu. Zapewniali, że w autobusach 511 już teraz, przed zmianą, trudno znaleźć miejsce – zapełniają się na początkowych przystankach na Białołęce, m.in. w Dąbrówce Wiślanej, więc dla pasażerów kolejnych przystanków w godzinach szczytu już i tak nie będzie miejsca.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła jednak propozycja zmian w kursowaniu linii 518. Przedstawiciele ZTM przekonywali, że skrócenie linii jest konieczne, gdyż aktualna długość trasy „negatywnie wpływa na punktualność i regularność jej kursowania”. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że jej skrócenie zmusi pasażerów, pragnących dojechać na Stare Miasto i Trakt Królewski, do kilku przesiadek. Argumentowali, że o ile dla sprawnych i młodych osób kilka przesiadek nie stanowi problemu, o tyle dla osób podróżujących z małymi dziećmi w wózkach czy też dla starszych lub niepełnosprawnych, zmiana będzie olbrzymim utrudnieniem. Niezadowoleni z proponowanych zmian mieszkańcy zaczęli nawet zbierać podpisy pod petycją, aby ZTM pozostawił 518, 705 i 735 na obecnych trasach.

Natomiast bardzo spodobał się pomysł uruchomienia nowej linii 214, łączącej zachodnią i wschodnią Białołękę. Niestety, trasa nowej linii, biegnąca z osiedla Derby, Trasą Toruńską i ul. Modlińską na Tarchomin omijałaby środkową część dzielnicy, tzn. Białołękę Dworską, gdyż puszczenie autobusu ulicą Cieślewskich w jej obecnym stanie, jest niemożliwe.

Podczas spotkania pojawiła się też kwestia potrzeby konsultacji komunikacyjnych w gminie Nieporęt, gdzie zmiany linii także zaplanowano. Dyrektor ZTM zadeklarował przeprowadzenie takich konsultacji także w Nieporęcie, który partycypuje w kosztach utrzymania swoich linii.

Podkreślając, że przedstawione propozycje zmian to tylko projekt i że bardzo zależy im na głosie mieszkańców, przedstawiciele ZTM zaprosili zainteresowanych na kolejne spotkania warsztatowe ze specjalistami, które zaplanowano w różnych miejscach dzielnicy (pierwsze warsztaty już się odbyły, w niedzielę 27 listopada w Szkole Podstawowej nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15):

* 7 grudnia 2016 r., godz. 15-21, Szkoła Podstawowa nr 342, ul. Strumykowa 21a
* 11 grudnia 2016 r., godz. 11-18, Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Głębocka 66
* 15 grudnia 2016 r., godz. 15-21, Gimnazjum nr 164, ul. Ostródzka 175
* 11 stycznia 2017 r., godz. 15-21.00, Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41

Swoje uwagi, propozycje i postulaty dotyczące zmian w komunikacji pasażerowie mogą przesyłać też do ZTM mailem na adres bialoleka@ztm.waw.pl. Będą to mogli również zrobić w trakcie specjalnego czatu internetowego, który odbędzie się 7 grudnia.

Informacje o konsultacjach społecznych oraz punktach konsultacyjnych znaleźć można m.in. na plakatach w pojazdach komunikacji miejskiej, na tablicach Systemu Informacji Pasażerskiej na przystankach oraz na stronie internetowej ZTM Warszawa: http://www.ztm.waw.pl/. Będą również przekazywane, poprzez Warszawski System Powiadomień i Miejskie Centrum Kontaktu 19115.

Konsultacje potrwają do 11 stycznia. Miejmy nadzieję, że nie okażą się konsultacjami fikcyjnymi i że głosy mieszkańców naprawdę zostaną wzięte pod uwagę. Czas skończyć z traktowaniem Białołęki jak dzielnicy peryferyjnej. Mamy prawo do sprawnej komunikacji i chociaż jednego autobusu jadącego bezpośrednio do Śródmieścia.

Joanna Kiwilszo