Startuje budżet partycypacyjny 2018

Od 1 grudnia 2016 r. do 23 stycznia 2017 r. mieszkańcy Pragi Północ (oraz pozostałych dzielnic Warszawy) będą mogli składać projekty do 4. edycji budżetu partycypacyjnego. Na Pradze Północ na ich realizację zostaną przeznaczone środki w łącznej wysokości 3 milionów złotych.

Mieszkańcy będą mogli składać projekty ogólnodzielnicowe (na ich realizację zostanie przeznaczony 1 milion złotych), a także na projekty w ramach 2 obszarów. Obszar 1 obejmuje Nową Pragę z Pelcowizną, natomiast obszar 2 obejmuje Starą Pragę, Szmulowiznę i Michałów. Granicą między obszarami jest Aleja Solidarności.

Na realizację projektów w każdym obszarze zostaną przeznaczone łącznie 2 miliony złotych (po 1 milionie na obszar). Więcej informacji o budżecie partycypacyjnym można znaleźć na stronie internetowej twojbudzet.um.warszawa.pl

Zachęcam Szanownych Czytelników do skorzystania z tej możliwości wprowadzenia pozytywnych zmian w swojej najbliższej okolicy.
 

Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”
przewodniczący Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego
na Pradze Północ