XXXIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Bez uchwał

Nadzwyczajna sesja została zwołana 7 grudnia na wniosek radnych klubu PiS. W porządku dziennym były dwa ważne tematy: Inwestycje realizowane i planowane przez SM „Bródno” oraz „Informacje na temat rozbudowy ZUSOK - spalarni śmieci na Targówku”. Na obrady przybyła, zainteresowana tym, bardzo liczna grupa mieszkańców, głównie z ul. Suwalskiej i Kondratowicza. Nie zabrakło nawet transparentu z hasłem „Ratunku! Ci sami w SM Bródno i w Urzędzie Dzielnicy”.

Obrady poprowadził przewodniczący Rady Krzysztof Miszewski, który funkcję sekretarza powierzył Cezaremu Wąsikowi.
Mimo pisemnych zaproszeń, na sesję nie przybyli przedstawiciele władz SM „Bródno”. Mieszkańcy wyrażali oburzenie, że na osiedlowym parkingu na 150 aut spółdzielnia planuje zbudować 3 bloki mieszkalne, a parkingi zbudować na trawnikach. Padły słowa: masakra, rzeź drzew, czyste bezprawie. Sylwia Góralska i Katarzyna Wojsz w piśmie do Rady Dzielnicy zwróciły się o podjęcie uchwały – pilnego podjęcia prac na rzecz kontroli wydanych decyzji, zezwalających na usuwanie drzew na gruntach SM „Bródno”. W uzasadnieniu stwierdziły, że często drzewa są wycinane bez wiedzy i zgody członków spółdzielni. Zarzuty kierowane były m.in. do Sławomira Antonika, do niedawna przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Bródno” oraz do naczelnika wydziału ochrony środowiska  urzędu dzielnicy Targówek.

Dzięki działaniom protestujących mieszkańców budowa, związana z parkingiem przy ul. Suwalskiej 26A została wstrzymana. W trakcie obrad padło pytanie: czy Centrum Lokalne Kondratowicza będzie kolidować z inwestycjami SM „Bródno”? Jedna z mieszkanek poskarżyła się, że urząd Targówka nie reagował na skargi mieszkańców.
„Zwołajcie walne zebranie” – radził Krzysztof Miszewski.

Również bez odzewu pozostały zaproszenia do władz MPO i ZUSOK. W dyskusji wyrażano wiele różnych, także sprzecznych opinii. Obok przekonania, że spalarnia wymaga modernizacji, padły słowa: „Nie chcemy rozbudowy spalarni na Targówku. Nie ma na to oficjalnego zezwolenia”. Jeśli spalarnia zostanie rozbudowana, zanieczyszczenie wzrośnie 7-krotnie. Miasto Hamburg zdecydowało się na zamknięcie spalarni. Warszawa nie może tego zrobić, bo warszawiacy nie segregują śmieci. Burmistrz Sławomir Antonik poinformował, że to nie dzielnica wydaje  zezwolenie na rozbudowę
Radny Michał Jamiński poinformował, że 25 stycznia 2017 roku odbędzie się posiedzenie Społecznej Rady ds. Rozbudowy ZUSOKu, z udziałem ekspertów i mieszkańców. Członkowie Rady obiecali radnym Targówka udostępnienie dokumentów nt. spalarni.

Na sesji nie zapadły żadne decyzje. Mamy nadzieję, że będziemy mogli o nich poinformować po spotkaniu 25 stycznia.

K.