Inicjatywa Mieszkańców Warszawy

Przeciw zlewni ścieków w Choszczówce

Choszczówka jest rejonem Warszawy o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Niestety, na skutek złych decyzji politycznych staje się także rejonem wyjątkowo pokrzywdzonym. Ostatnio dowiedzieliśmy się o planach MPWiK budowy na tym pięknym obszarze… zlewni ścieków. Mieszkańcy mówią stanowcze NIE działaniom za ich plecami!

Wielu białołęczan zapewne pamięta jeszcze przedwyborcze zapowiedzi Hanny Gronkiewicz-Waltz z 2010 roku, kiedy to deklarowała, że oczyszczalnia ścieków Czajka nie zostanie rozbudowana o spalarnię śmieci. Tuż po wygranych przez panią prezydent wyborach oczywiście okazało się, że spalarnia powstanie. Następnie były zapowiedzi, że rekompensatą za podrzucenie mieszkańcom Choszczówki tego „gorącego kartofla” będzie kanalizacja okolicznych terenów. Jak można się domyślić, z deklaracji miasto się nie wywiązano. Kolejnym ciosem dla Choszczówki może być następny „prezent”, jaki szykuje dla jej mieszkańców Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – zlewnia ścieków.

Mieszkańcy stanowczo sprzeciwiają się tym planom. Nie wierzą w zapewnienia MPWiK, że dzięki zastosowaniu najnowszych technologii funkcjonowanie zlewni nie będzie dla nich uciążliwe. To samo obiecywano przed budową oczyszczalni Czajka. Rzeczywistość zweryfikowała te zapowiedzi negatywnie. A czym jest zlewnia ścieków, można się przekonać, udając się w okolice ulicy Odlewniczej. Odór jest nie do zniesienia.

Sprzeciw wobec planowanej zlewni ścieków w Choszczówce połączył różne środowiska. Ramię w ramię działają w tej sprawie zarówno Magdalena Rejchert z Inicjatywy Mieszkańców Białołęki, radna Mariola Olszewska ze stowarzyszenia Razem dla Białołęki, jak i radny niezależny Filip Pelc reprezentujący stowarzyszenie Nasza Choszczówka. A także wielu innych społeczników.

Swój sprzeciw wobec tej kontrowersyjnej inwestycji mogą wyrazić również Państwo, podpisując petycję dostępną na profilu facebook’owym „NIE dla zlewni ścieków w Choszczówce”.

Piotr Basiński
radny Dzielnicy Białołęka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkańców Warszawy”
Koło „Inicjatywa Mieszkańców Białołęki”