Praski folwark

„Świąteczna konstatacja”

Końcówka roku sprzyja różnym podsumowaniom i refleksjom, nie tylko tym osobistym. Warto zadać sobie pytania: jak zmienia się świat wokół mnie? Czy miejsce, w którym żyję, jest mi przyjazne? Co mogę zrobić, by żyło się lepiej?
Do lat 90. Praga Północ postrzegana była jako miejsce do lokowania przemysłu i usług uciążliwych. Obecnie zachodzą systematyczne zmiany jej przeznaczenia. Tutaj powstają nowe osiedla (Port Praski, Koneser), ośrodki naukowe czy konferencyjne (Centrum Kreatywności), tu powstał Campus gogle - miejsce, gdzie przedsiębiorcy mogą zdobywać wiedzę, spotykać się z innymi przedsiębiorcami oraz budować start-upy, które w przyszłości mogą zmienić świat. Pamiętajmy: umiejętnie wykorzystane obiekty postindustrialne są doskonałym materiałem do adaptacji, gdyż mogą stanowić interesującą ramę dla form współczesnych. W dodatku, wraz z materią wnoszą do projektu także wartość niematerialną – swoją historię.

To zatem doskonały moment, by zapytać radnych koalicji rządzącej i zarząd, co udało się faktycznie przeprowadzić dla dobra dzielnicy i jej mieszkańców? Dzielnicy specyficznej, mającej w sobie wielki potencjał. Obecnie jeszcze potencjał uśpiony i od najbliższych lat zależy, czy zostanie właściwie wykorzystany.

Szanowny Panie Burmistrzu, szanowni radni, czy wszystkie plany bieżącego roku zostały skutecznie wdrożone? Czy poziom zrealizowanych inwestycji, postęp Programu Rewitalizacji i ciepła sieciowego czy Strategii Oświatowej satysfakcjonują Was? Czy każdego dnia pamiętaliście, że mieszkańcy, którzy Wam zaufali, wybierając Was na swoich przedstawicieli, liczą na Waszą lojalność i oddanie, że oczekują od Was pomocy, zrozumienia i ochrony?

Czy pomimo różnic światopoglądowych i partyjnych potrafiliście współpracować z opozycją i radnymi niezależnymi, celem wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla dzielnicy?

Refleksje i analizy mogą stać się początkiem zmian, tych lepszych zmian, które zostaną również pozytywnie odebrane przez mieszkańców. Koalicja rządząca m.in. nie będzie musiała przesuwać niewykorzystanych środków na kolejne lata z tytułu niezrealizowanych inwestycji; skargi mieszkańców będą rozpatrywane w sposób bezstronny, rzetelny i transparentny; lokale komunalne będą terminowo podłączane do miejskiej sieci ciepłowniczej; „kolejka” osób oczekujących na mieszkania radykalnie skróci się; z podejmowanych zobowiązań zarówno zarząd, jak również jednostki budżetowe nad którymi zarząd sprawuje nadzór, będą we właściwym czasie wywiązywać się; a odzyskanych kamienic z tzw. dzikiej reprywatyzacji będzie dużo więcej (nie tylko z ulicy Łochowskiej). To tylko niektóre elementy pozytywnej zmiany.

„Prawda, demokracja, wolność – to my” słowa, które medialnie dotarły do najdalszych zakątków kraju. Czy w samym centrum stolicy mają inne znaczenie?

Może wspólne zaangażowanie w nadchodzącym roku 2017 sprawi, że marzenia wielu mieszkańców staną się rzeczywistością, a Praga Północ przemieni swoje ponure oblicze, stając się atrakcyjnym i przyjaznym miejscem.

Ktoś zapyta, czy warto działać dla dobra innych ludzi, odpowiedź brzmi – tak. W imię marzeń o lepszej przyszłości. Paulo Coelho napisał wszak, że „to możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące”. „A przecież nie ulega wątpliwości, że nie istnieje zgoła nic takiego, co by było lepsze, doskonalsze i piękniejsze od świata” M.T.Cicero.

Jesteście wybrani, by służyć, a nie rządzić. To samorząd jest sługą mieszkańców, a nie odwrotnie.

Do Siego Roku!

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com