Szmulowizna? Zapraszamy

Z Krzysztofem Michalskim, felietonistą NGP, a jednocześnie członkiem Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów” rozmawiamy o potencjale praskich Szmulek i Michałowa.

„Szmulowizna i Michałów per pedes” to Wasz najnowszy projekt. Czy możesz przybliżyć czytelnikom naszej gazety jego główne założenia?

Projekt powstał dzięki pomocy Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Jego głównym założeniem było stworzenie mapy potencjału tej części Pragi, jaką stanowi Szmulowizna i jej północno-wschodni fragment, czyli Michałów. Przygotowując mapę skupiliśmy się na pokazaniu dziedzictwa historycznego i kulturowego tej części Pragi oraz przypomnieniu mieszkańcom i osobom odwiedzającym naszą dzielnicę o szczególnej roli Szmulek w dziejach miasta.

Dlaczego warto odwiedzać Szmulki?

To jeden z ostatnich zwartych obszarów historycznej zabudowy w Warszawie. To miejsce szczególne w historii naszego kraju. To właśnie w zakładach przemysłowych Szmulek i Michałowa rodził się polski ruch robotniczy. Jeden z tutejszych zakładów, fabryka Avia, działa nieprzerwanie od ponad 100 lat. Drugiej takiej fabryki można ze świecą szukać w Warszawie. To właśnie na tym terenie znajduje się kilkanaście niezwykle cennych zabytków, takich jak największy kościół przedwojennej Warszawy, czyli Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej, drewniana oficyna Edmunda Burkego z 1890 r. (jeden z dwóch zachowanych na Pradze budynków drewnianych), czy zabudowania „Drucianki” i kompleks młyński Michla. Stan wielu z tych zabytków jest niestety tragiczny. Czego nie zniszczyli zaborcy, czy nie rozgrabili okupanci, to niestety dogorywa w wolnej Polsce. Nasz projekt ma przypomnieć mieszkańcom, że zrujnowana fabryka czy spichlerz bez okien były kiedyś zakładami pracy zatrudniającymi setki, czy nawet tysiące osób i warto zrobić wszystko, by te obiekty ocalić.

Za pomocą naszej mapy staramy się również promować lokalnych rzemieślników i pasjonatów, bez których Szmulki i Michałów nie byłyby tak wspaniałym miejscem.

W jaki sposób można otrzymać Waszą mapę?

Z wersją papierową mapy chcemy m.in. dotrzeć do szkół, odwiedzanych przez turystów lokali gastronomicznych czy hosteli praskich, a także do jak największej liczby mieszkańców – wkładając mapę do skrzynek czy wręczając podczas spacerów historycznych. Dodatkowo, mapę w wersji elektronicznej będzie można pobrać z naszej strony internetowej

stowarzyszeniemichalow.blogspot.com
Dziękujemy za rozmowę
Karolina Krajewska