XXXV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Nowe boiska i ogród sensoryczny

W związku ze zwiększeniem dochodów Targówka o 500 000 zł, na wniosek zarządu Dzielnicy 16 lutego została zwołana sesja Rady, z projektem uchwały o przeznaczeniu tej kwoty na inwestycję „budowa boiska oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim – doposażenie placu zabaw w urządzenia dostosowane dla dzieci niepełnosprawnych”.

Obrady prowadził wiceprzewodniczący Rady Witold Harasim, głosy liczył Andrzej Dąbrowski; zarząd reprezentował wiceburmistrz Grzegorz Gadecki.

Andrzej Bittel i Jacek Rybak zaproponowali wprowadzenie do porządku obrad interpelacji i wolnych wniosków; ale nie wyraził zgody wiceburmistrz Gadecki.

Szczegółowych informacji na temat planowanej inwestycji udzieliła Katarzyna Patrzyczna, dyrektor VIII Ogrodu Jordanowskiego, administrującego terenem proponowanej inwestycji.

W głosowaniu projekt tej uchwały poparło 20 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, nie było przeciwnych. Inwestycja będzie realizowana w latach 2017 – 2018. Kosztować będzie łącznie 1 200 000 zł (2017 – 500 000 zł, 2018 – 700 000 zł). Roczne utrzymanie obiektu  będzie kosztować 25 000 zł)

Celem zmian jest dostosowanie przestrzeni publicznej, administrowanej przez VIII Ogród Jordanowski, do potrzeb mieszkańców. List poparcia zmian podpisały 442 osoby.

Planowane zmiany obejmują: wybudowanie kompleksu boisk wielofunkcyjnych dla dzieci młodszych (4 – 7 lat) oraz doposażenie terenu w „ogród zmysłów” (ogród sensoryczny) i inne urządzenia terapeutyczne do terapii integracji sensorycznej i na potrzeby dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Ogród podzielony będzie na strefy: dotyku, wzroku, smaku, węchu i słuchu.

K.