XXXI nadzywczajna sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

o zmianach w budżecie i reprywatyzacji

Sesja budziła sporo emocji jako kolejna zwołana w trybie nadzwyczajnym, ale zawierała też 49 punktów porządku obrad. Po rozpoczęciu sesji jeszcze go rozszerzono. Internauci śmiali się, że trzeba ze sobą wziąć kanapki, termos z kawą i koce, bo zwołana na piątek sesja potrwa do poniedziałku i umawiali się na spacery o wschodzie słońca.

Radny opozycji Ireneusz Tondera wyrażał swoje obawy, że sesja może się ciągnąć nawet przez rok, paraliżując właściwą pracę rady. Rozbudowanego porządku obrad bronił jednak radny niezależny Marek Bielecki tłumacząc, że po dwóch latach tej kadencji rady chciałby przepytać zarząd z działań w poszczególnych tematach. A że zebrało się ich tyle? Nie muszą być omawiane wszystkie naraz.

I tej sugestii trzymał się burmistrz Zabłocki w dalszej części obrad.

Na początku jednak przedstawiono proponowane korekty w załączniku budżetowym, m.in. wpisano dodatkowe 45 tysięcy na Dom Kultury Praga i bibliotekę publiczną, a także środki na zakup wyposażenia dla szkolnych stołówek oraz dopłaty do mleka. Radny Tondera sprzeciwił się zabieraniu blisko 6,5 mln zł z remontów i utrzymania dróg. Brak pieniędzy na sprzatanie chodników i naprawy jezdni jest już widoczny. Zmiany w budżecie jednak przegłosowano.

Kolejnym, czwartym punktem obrad była informacja Prezydent m.st. Warszawy w sprawie reprywatyzacji. W imieniu Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz wystąpił Piotr Rodkiewicz dyrektor Biura Spraw Dekretowych. Wcześniej pełnił on obowiązki prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Przedstawił obecną sytucję swojego biura i ogólnie zarysował sytuację związaną z reprywatyzacją w mieście, duże nadzieje pokładając w tzw. małej ustawie reprywatyzacyjnej, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku. Nie potrafił jednak odpowiedzieć na żadne szczegółowe pytania dotyczące konkretnych nieruchomości na terenie Pragi Północ, co ograniczało możliwość dalszej dyskusji. Tymczasem, mimo że wstrzymano zwroty dokonywane przez miasto na mocy decyzji administracyjnej, ale nadal w mocy są wyroki sądowe. W dzielnicy jest obecnie 11 prawomocnych decyzji zwrotowych. Zarząd dzielnicy chce wiedzieć jak ma się zachować w sprawach wątpliwych. Wystosował do Prokuratury dwa zawiadomienia dotyczące trzech nieruchomości, miasto – dwa. To jednak wciąż nie rozwiązuje problemu. Dyskusję zawieszono do czasu, aż przedstawiciel miasta uzupełni swoje wiadomości o tematy praskie, a przewodniczący Ryszard Kędzierski niespodziewanie przerwał sesję. Dotrwano tylko do punktu 4. Ze zdziwieniem na twarzach wychodzili z sali inni przedstawiciele miasta, zaproszeni w związku z kolejnymi punktami porządku obrad, jak smog czy ruch kołowy po moście Śląsko-Dąbrowskim.

Kr.