XXXII sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Dymisje w zarządzie i nowa koalicja

Sesja zapowiadała się na dość burzliwą ze względu na zaplanowaną tematykę wycinki drzew na terenie Portu Praskiego. Tymczasem niespodziewanie głosami radnych niezależnych oraz PiS porządek obrad uzupełniono o głosowania nad dymisją dwóch wiceburmistrzów z Kocham Pragę (dawniej Praska Wspólnota Samorządowa) Dariusza Wolke i Dariusza Kacprzaka. Obaj stracili mandat zaufania - jak czytamy w uzasadnieniach uchwał. Powodem było zapewne zarządzanie zbyt twardą ręką. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, czarę goryczy przechyliła próba wejścia na ścieżkę wojenną ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Praga”.

Klub Radnych Niezależnych, jaki został powołany na tę sesję, poza trójką dotychczasowych radnych niezależnych (Magdalena Gugała, Małgorzata Markowska, Marek Bielecki) został nieoczekiwanie wzmocniony przez dwie osoby z PO: Piotra Pietruszyńskiego i Hannę Jarzębską.

Nowa koalicja PiS i radnych niezależnych gładko przeprowadziła odwołanie Dariusza Wolke i Dariusza Kacprzaka. Na znak protestu, radni Kocham Pragę oraz PO nie wzięli udziału w dalszych głosowaniach, a po zakończeniu sesji na sali pojawiła się z reprymendą dla dwójki nielojalnych radnych sama szefowa struktur dzielnicowych PO na Pradze Północ, była posłanka Alicja Dąbrowska.

Kandydatami na stanowiska wiceburmistrzów z ramienia nowej koalicji zostali: Wojciech Zieleniewski i Zbigniew Cierpisz, którzy przed głosowaniem odpowiadali na pytania radnych. Kandydat radnych niezależnych Wojciech Zieleniewski jest prawnikiem, prowadzi kancelarię notarialną, mieszka na Pradze Południe i nie ma doświadczenia samorządowego. Nie chciał się wypowiadać na temat swoich przyszłych obowiązków, zanim nie nastąpi ich podział w ramach nowego zarządu.

Kandydat PiS Zbigniew Cierpisz jest lekarzem ginekologiem, właścicielem kliniki. Trzecią kadencję jest radnym Rady Warszawy, ma też doświadczenie w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa. Obie kandydatury przyjęto 13 głosami radnych koalicji. Rezerwę do takiego obrotu spraw zachowało SLD. Obecny zarząd: Wojciech Zabłocki, Zbigniew Cierpisz, Wojciech Zieleniewski składa się z dwóch osób zgłoszonych przez PiS i jednego przedstawiciela Klubu Radnych Niezależnych. Wobec przedłużającej się sesji zrezygnowano z procedowania tematów dotyczących ochrony środowiska, przesuwając je na kolejne posiedzenie. W ramach zmian w komisjach odwołano Adrianę Jarą z przewodniczenia komisji mieszkaniowej. Jej miejsce zajęła Hanna Jarzębska. Funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej odzyskała także Małgorzata Markowska. Zamykając temat roszad personalnych, radni niezależni zgłosili wniosek o odwołanie Jacka Wachowicza z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Praga Północ. Wniosek będzie głosowany na następnej sesji.

Przegłosowano przesunięcia w budżecie, zgłoszone jeszcze przez zarząd w poprzednim składzie oraz przyjęto informację burmistrza Wojciecha Zabłockiego o wykonaniu budżetu w roku 2016. Wydatki bieżące zrealizowano w 99%, zaś majątkowe w 94% planu. Udało się także zrealizować wszystkie projekty w ramach budżetu partycypacyjnego. Jak podkreślił radny Tondera z SLD, po raz pierwszy w dzielnicy wydano ponad 300 milionów złotych. Na tę kwotę złożyły się dodatkowe środki miasta związane z programem rewitalizacji. Podczas dyskusji podniesiono sprawę forsowanego przez odwołanych burmistrzów kontrowersyjnego projektu zadaszenia widowni przed muszlą w Parku Praskim. Zastanawiano się nad możliwością odstąpienia od jego realizacji, ale burmistrz Wojciech Zabłocki studził te zapędy informując, że jest na to za późno, ponieważ przetarg już rozstrzygnięto i wyłoniono wykonawcę.     
 

Kr.