XL, XLI sesja rady dzielnicy Białołęka

Zanieczyszczenie powietrza, nazwy ulic, budżet

Na pierwszej z sesji przegłosowano stanowisko rady dzielnicy w sprawie starań o czyste powietrze w poprawionym brzmieniu, tak jak zapowiadano kilka sesji temu wstecz.

W stanowisku znalazło swoje odbicie zaniepokojenie radnych złą jakością powietrza w dzielnicy, a także wstępna diagnoza przyczyn tego stanu, wskazująca na zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw stałych w procesie ogrzewania budynków, w szczególności jednorodzinnych, ponadto napływanie zanieczyszczonego powietrza z gmin ościennych i zwiększającą się ilość samochodów osobowych zrejestrowanych w dzielnicy. W stanowisku wskazano także, jakie działania należy przedsięwziąć, by ograniczyć niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców emisje. Wśród nich najważniejsze to podłączenie jak największej ilości gospodarstw domowych do miejskiej sieci ciepłowniczej, wprowadzenie programu zabraniającego montażu pieców przeznaczonych do spalania węgla i drzewa (wzorem Krakowa), dofinansowywanie pieców ekologicznych, ustawienie w dzielnicy przynajmniej jednej stacji pomiaru jakości powietrza z pełnym zakresem, obejmującym zanieczyszczenia PM2.5, PM10, SO2, NO2, CO, C2H6, O3. Radni postulują ponadto przeprowadzenie kampanii informacyjnej, zachęcającej mieszkańców do korzystania ze środków komunikacji miejskiej, rozwijanie komunikacji szynowej, wprowadzanie nowoczesnego, ekologicznego taboru autobusowego, poszerzanie sieci ścieżek rowerowych, prowadzenie nowych nasadzeń zwiększających obszary zieleni miejskiej i wiele innych rozwiązań.

Na tej samej sesji głosowane były ponadto dwie uchwały dotyczące nazewnictwa ulic. Opiniowano następujące nazwy białołęckich ulic – Sygnetowa i Daniszewska.

Na kolejnej sesji głosowano nad projektem uchwały dotyczącej zmian w budżecie na ten rok. Chodzi o zwiększenie środków na inwestycje i własne zadania dzielnicy w kwocie blisko 7,3 mln zł.

(egu)