Praski folwark

Transformacja

„Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie” – Mahatma Gandhi
6 marca br. na XXXII posiedzeniu Rady Dzielnicy Praga Północ nastąpiła konwersja dotychczasowego samorządu. Powstał nowy Klub Radnych Niezależnych, do którego oprócz mnie przystąpili: Magdalena Gugała, Hanna Jarzębska, Marek Bielecki i Piotr Pietruszyński, członkowie praskich społeczności, posiadający realne rozeznanie w zakresie potrzeb i problemów, z jakimi borykają się prażanie na co dzień.

Wszyscy członkowie klubu są rzecznikami zmian, które przyczynią się do wzmocnienia głosu mieszkańców Pragi dla podniesienia jakości życia w naszej dzielnicy. Zmian, wypracowanych podczas merytorycznych, otwartych spotkań, w której urzędnicy i zarząd są otwarci na głos strony społecznej, ponieważ wysłuchanie głosu mieszkańców poprawia jakość podejmowanych decyzji. Praktyka zaś pokazuje, że mieszkańcy chcą i potrafią angażować się w sprawy swoich społeczności lokalnych. Są świadomi, że od ich zainteresowania zależą losy konkretnych inwestycji i projektów. Rozumieją coraz lepiej, że dzięki swojej aktywności mają coraz większy wpływ na swoją dzielnicę.

Może nadszedł czas „odpolitycznienia” praskiego samorządu? Czy praski samorząd musi mieć charakter upartyjniony?
Wielokrotnie pisałam o problemach w praskim samorządzie i nadzorowanych jednostkach budżetowych, o problemach, które narastały. Powstawały coraz głębsze powiązania polityczne i personalne, które mogły szkodzić interesom mieszkańców i psuły lokalną demokrację. Zmiany w samorządzie były konieczne. Bez nich ryzykowaliśmy, że energia prażan do pracy na rzecz lokalnej społeczności będzie zanikać, a przecież bez niej znika sens samorządności.

Otworzył się nowy rozdział. Rozdział przejrzystej i transparentnej pracy zarówno urzędu, jak również jednostek budżetowych, w tym m.in. ZGN i Biblioteki Publicznej w dzielnicy Praga Północ. Rozdział cech immanentnych funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego.

O wszelkich działaniach, w tym tych naprawczych, będę Państwa na bieżąco informować w kolejnych felietonach.
W odniesieniu do poruszonego w poprzednim felietonie tematu remontu Przedszkola nr 171 przy ulicy Równej 2, zgodnie z informacją uzyskaną z wydziału infrastruktury, całkowity koszt remontu powinien zamknąć się w kwocie około 800 tys. zł. Do powierzchni remontowanej (802,62 m2) wliczono remont elewacji, dach i ogrodzenie, a wykonanie dokumentacji projektowej zostało zlecone ze względu na brak takowej w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ. A propos ław fundamentowych ścian zewnętrznych potwierdzono fakt istnienia, z określeniem płytkiego posadowienia, grubość ścian na poziomie -1 wynosi 65 cm. Zapewne, jak wiele innych, ten wydatek środków publicznych będzie wnikliwie przeanalizowany.

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com