Przychodzi pan Szmidt do pana Kędzierskiego… oskarżać (?) pana Wachowicza

Nie milkną echa niedawnych, gwałtownych zmian politycznych na Pradze Północ, gdy z rządzącej koalicji usunięci zostali wiceburmistrzowie i radni dawnej Praskiej Wspólnoty Samorządowej, a dziś stowarzyszenia „Kocham Pragę”, a tymczasem pojawiają się kolejne informacje, które być może rzucą nowe światło na samorządowy przewrót. Jedną z nich jest notatka z rozmowy, jaka odbyła się 6 marca br. (termin XXXII sesji, na której rozwiązana została dotychczasowa koalicja) w godzinach przedpołudniowych w Urzędzie Dzielnicy.

Inicjatorem spotkania była p. Jacek Szmidt, osoba zaangażowana w działalność klubu młodzieżowego „Dobre Flow” przy ul. Kawęczyńskiej 16, który prowadzi stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”. Poza Schmidtem w spotkaniu uczestniczyli Ryszard Kędzierski z PiS, przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Północ, a także pracownik Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy, Michał Więckiewicz. Ze spotkania sporządzona została przez Więckiewicza notatka. Z jej lektury możemy dowiedzieć się, jak powstał klub przy Kawęczyńskiej oraz jak próbowano wspierać inicjatywy społeczne na Pradze w czasie rządów koalicji PWS/KP-PiS. Z notatki dowiadujemy się, że za remont klubu odpowiadał nie kto inny, tylko Jacek Wachowicz, ówczesny wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy, prywatnie właściciel firmy budowlanej. Koszt remontu wyniósł 170000 zł, z czego Wachowiczowi wypłacono do tej pory 130000 zł, a pozostałe środki miał otrzymać po naprawie różnych usterek. Z dalszej części notatki dowiadujemy się, że klub miał otrzymać łącznie ok. 220000 zł na funkcjonowanie  – 150000 zł z miasta i 70000 zł z dzielnicy, z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia (podlegał jednemu z wiceburmistrzów PWS/KP). Środki te miały zostać przyznane w ramach różnych programów miejskich/dzielnicowych. Z dalszej części notatki wynika, że za niepowodzenia związane z finansowaniem klubu Szmidt obwinia Wachowicza (osobie byłego wiceprzewodniczącego Rady poświęcił 90% trwającego ok. 40 min. spotkania). Z treści dokumentu wynika również, że wizyta Szmidta w Urzędzie miała związek z poszukiwaniem środków na wyjazd młodzieżowy do Rzymu.

Na wieść o sporządzeniu ze spotkania notatki służbowej Szmidt wysłał do dzielnicowych radnych e-mail, w którym odcina się od sformułowań, które padły na spotkaniu i wyraża uznanie dla pracy Wachowicza (treść maila publikujemy wraz z pozostałymi dokumentami).

Po tym krótkim wstępie czas na kilka słów komentarza. Po pierwsze, klub przy Kawęczyńskiej 16 działa w lokalu użytkowym znajdującym się w zasobie ZGN. Istniały różne plany odnośnie tego lokalu: jeszcze za czasów wiceburmistrza A. Buczyńskiego planowano otworzyć w nim filię Domu Kultury Praga, po wyborach samorządowych planowano przenieść na Kawęczyńską jedną z działających na terenie Pragi Północ miejskich jednostek budżetowych, ostatecznie lokal wynajęło stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”. Nie zmienia to faktu, że nadal znajduje się on w zasobie gminnym i wątpliwości budzi sytuacja, gdy za jego  (dość kosztowny) remont odpowiada wpływowy radny, z którego klubem w Radzie Dzielnicy powiązani są wiceburmistrzowie odpowiedzialni za kulturę i sprawy społeczne (czyli obszar działalności klubu młodzieżowego).

Kolejna kwestia, która może budzić wątpliwości wśród osób czytających notatkę, dotyczy finansowania działalności klubu młodzieżowego z programów miejskich/dzielnicowych. W związku z tym, że tego rodzaju środki przyznawane są w procedurze otwartego konkursu ofert, dziwić mogą spisane w notatce słowa p. Szmidta, że „miał otrzymać środki finansowe”. Czy w takim przypadku możemy mówić, że mamy wciąż do czynienia z konkursem?

Już tylko te dwie kwestie wymagają naszym zdaniem bliższej analizy. Jej wyniki pokażą, czy to odosobniony przypadek. Miejmy nadzieję, że obecnej koalicji rządzącej Pragą nie zabraknie odwagi by działać na rzecz transparentności procedur związanych z wydatkowaniem publicznych, czyli naszych wspólnych, środków.

Red.

Treść korespondencji dostępna jest  TUTAJ.

 

Stanowisko Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zgodnie z art. 31a ust. 1, art. 7 ust. 2 pkt 4, art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo prasowe – wnioskuje o sprostowanie informacji zawartych w artykule „Przychodzi pan Szmidt do pana Kędzierskiego… oskarżać (?) pana Wachowicza” (4,15.III.2017) zamieszczanego w Nowej Gazecie Praskiej

1. Pan Jacek Szmidt nie jest pracownikiem Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, a tym samym osobą upoważnioną do reprezentowania organizacji i Klubu Młodzieżowego „Dobre Flow”.

2. Nikt z Redakcji Gazety czy Władz Dzielnicy nie zwrócił się do Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, jako organu prowadzącego w/w placówkę o wyjaśnienie kwestii związanej z remontem i finansowaniem Klubu.

3. Artykuł zawiera nieprawdzie informacje dotyczące:

* zawyżonego kosztu remontu Klubu

* ubiegania się o środki publiczne na jego finansowanie

* wyboru wykonawcy remontu

* braku „transparentności procedur związanych z wydatkowaniem publicznych, czyli naszych wspólnych, środków”
W tej kwestii wyjaśniamy, co następuje:

* Stowarzyszenie Otwarte Drzwi pozyskało na remont Klubu celową darowiznę finansową od sponsora stanowiącą środki własne naszej organizacji przeznaczone na działalność statutową;

* Koszt remontu nie wyniósł kwoty 170 000,00 zł (jak podano w artykule), a jego zakres i faktyczny koszt przewyższył przekazaną wykonawcy kwotę. Remont został wykonany niezwykle rzetelnie – uzyskał wszystkie wymagane zgody

* Wybór wykonawcy odbył się w oparciu o zapytanie ofertowe (pomimo, że organizacja w tym przypadku nie była zobowiązana do zastosowania takiej procedury). Wybrano ofertę najtańszą, spełniającą wszystkie wskazane w zapytaniu kryteria.

* Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, w celu pozyskania środków finansowych na działalność Klubu, dwukrotnie wystartowało w konkursie ofert. W obu przypadkach nie otrzymało dofinansowania. Obecnie Klub finansowany jest również wyłącznie ze środków własnych organizacji.
W związku z powyższym zarzut braku transparentności procedur związanych z wydatkowaniem publicznych jest bezzasadny.


Zarząd Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Od redakcji

Szanowna Pani Prezes,

dziękujemy za przesłaną wiadomość. Odnosząc się do Państwa wniosku, przedstawimy w „Nowej Gazecie Praskiej” stanowisko Stowarzyszenia w przedmiotowej sprawie, jednak w celu zaprezentowaniu szerszego kontekstu sprawy, a tym samym, ustosunkowania się do treści opisanych w urzędowej notatce sporządzonej po spotkaniu p. Jacka Szmidta z p. Ryszardem Kędzierskim, prosilibyśmy o przekazanie dodatkowych informacji:

1. zasad (w tym szczegółów umowy) na podstawie których w ramach klubu „Dobre Flow” funkcjonuje Pracownia Otwarta Praga del Arte, a tym samym przy Kawęczyńskiej 16 działa p. Jacek Szmidt

2. rzeczywistego kosztu remontu klubu (jeśli wskazana przez p. Jacka Szmidta i podana w urzędowej notatce kwota sporządzonej przez pracownika Urzędu Dzielnicy Praga Północ jest nieprawdziwa)

3. kopii zapytania ofertowego oraz informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. zaproponowanej przez p. Jacka Wachowicza) – na stronie internetowej Stowarzyszenia nie znaleźliśmy takiej informacji, pomimo, że publikowane są na niej zapytania ofertowe dotyczące innych (w tym również znacznie tańszych) spraw.

4. kopii wniosków konkursowych składanych przez Stowarzyszenie w konkursach, o których jest mowa w urzędowej notatce.

Dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi.