XXXVII sesja Rady Dzielnicy Targówek

2 + 1

23 marca sesję poprowadził przewodniczący Rady Krzysztof Miszewski, który obliczanie wyników głosowań powierzył Bartoszowi Szajkowskiwmu. W porządku dziennym były 2 ważne sprawy: projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w dzielnicy Targówek oraz informacje na temat projektu rozbudowy i modernizacji ZUSOK przy ul. Zabranieckiej. Podczas sesji przewodniczący Rady, na wniosek klubu radnych PO, klubu radnych Mieszkańcy Bródna, Targówka, Zacisza oraz radnego SLD, w uzgodnieniu z zarządem dzielnicy Targówek, zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu: „Projekt stanowiska w sprawie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników biblioteki publicznej w dzielnicy Targówek”. Wniosek o wprowadzenie tego projektu do porządku dziennego został przyjęty jednomyślnie, 14 głosami.

Przygotowane przez kluby koalicyjne na sesję 23 marca stanowisko nie było konsultowane z przewodniczącymi komisji kultury i promocji oraz komisji budżetu i finansów; nie było też na ten temat spotkań w urzędzie miasta w sprawie wynegocjowania środków finansowych na podwyżki. W związku z tym radni koalicji rządzącej na Targówku postanowili wypracować w tej sprawie własne stanowisko, w którym zwracają się bezpośrednio do przewodniczącej Rady m.st. Warszawy oraz do prezydent m.st. Warszawy. Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji na ten temat poparło 11 radnych, 5 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Projekt stanowiska w sprawie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników biblioteki publicznej w dzielnicy Targówek poparli wszyscy radni, obecni na sali – 19 głosów.

Po przerwie radni zajęli się zaopiniowaniem projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy na Targówku. Dotyczy to  ulicy, położonej po północnej stronie ul. Zabranieckiej, o zwyczajowej nazwie Matuszewska. Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla dzielnicy. M.st. Warszawa poniesie koszt instalacji tablic informacyjnych w wysokości 1050 zł. Uchwałę poparło 15 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, nie było przeciwnych.

Następnie Piotr Karczewski, dyrektor Jednostki Realizującej Projekt, przedstawił prezentację rozbudowy i modernizacji Zakładu Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej. Odpowiadając na zgłoszone pytania poinformował, że planuje się 200 pojazdów na dobę, przywożących śmieci oraz ok. 10 pojazdów, wywożących odpady po spaleniu. Obecnie opracowywana jest szczegółowa analiza szlaków przejazdu tych pojazdów. Prof. Tadeusz Pająk, prof. nadzwyczajny AGH poinformował, że w 2001 roku ZUSOK został wyposażony w filtry, które bardzo skrupulatnie eliminują najbardziej niebezpieczne dla środowiska stężenia dioksyn. Transport będzie realizowany 5 dni w tygodniu - wyjaśnił Adam Chwieduk, członek zarządu MPO. Odpowiadając na pytanie radnego Marka Waszczaka P. Karczewski poinformował, że emisja dioksyn i furanów oraz pozostałe emisje pobierane są w trybie ciągłym, a jedynie wyniki są podawane jako średnia. Nadmienił, że zakład przewiduje o połowę niższą emisję niż zagwarantowana przepisami. Emisje będą widoczne na stronie internetowej; będzie też tablica informacyjna, podająca te dane. Trasy przejazdów trudno dziś dokładnie zaplanować, ponieważ po 2020 roku układ dróg na Targówku będzie zupełnie inny, związany z Trasą Świętokrzyską.

P. Karczewski zapewnił, że ZUSOK będzie miał stronę internetową, na której można będzie sprawdzić wyniki on line.

K.