Praski folwark

Nie bójmy się zmian!

Przedwiośnie, zainicjowane zmianą koalicyjną na Pradze Północ, powoli zaczyna nabierać tempa. Po uzyskaniu pełnomocnictw z ratusza, nowy zarząd podjął rutynową pracę: ściśle określone kierunki działań w realizacji zadań statutowych dla poprawy standardu życia prażan i rozwoju dzielnicy. Pierwsze zmiany; nowe rozwiązania; nowe priorytety; nowe oczekiwania: m.in. rzetelna, odpowiedzialna, kompetentna i profesjonalna praca każdego urzędnika/pracownika jednostek budżetowych m.st. Warszawy w dzielnicy. Nie wszystkim jednak zmiana przypadła do gustu. Dlatego też bieżący felieton wyjątkowo poświęcam obawie przed zmianą.

Jak pisał Alfred Toffler „odpowiedzialność za zmianę spoczywa na nas samych. Musimy zacząć od siebie, ucząc się nie zamykać z góry naszych umysłów i serc na to, co nowe, nieoczekiwane i pozornie radykalne”. Każdy człowiek postępuje zgodnie z własnym systemem wartości, który kieruje jego działaniem i zachowaniem, a zmiany wywołują różne skojarzenia i nastawienia. Każda zmiana wzbudza  mniejszy lub większy opór, który może objawiać się podejmowaniem działań, utrudniających lub wstrzymujących wprowadzenie zmian. Dlatego też wskazane są zmiany w ramach własnych wartości, postaw, wzorców zachowań dla każdego z pracowników samorządowych.

Jedna z prażanek, opowiadając o ostatniej wizycie w praskim ZGN użyła określenia: „żyją w swoim świecie, w swoim matrixie”. Może należy przypomnieć, że pracownicy jednostek budżetowych powinni realizować określone ustawami zadania publiczne, mając zawsze na względzie ochronę uzasadnionych interesów społeczności lokalnej, tak aby ich działania mogły być wzorem praworządności i prowadziły do pogłębienia zaufania mieszkańców.

Praca w urzędzie czy jednostce budżetowej ma charakter służebny i należy wykonywać ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej. Dobro publiczne należy przedkładać nad interesy własne i swojego środowiska, a w kontaktach z mieszkańcami zachowywać się uprzejmie, być pomocnym i udzielać odpowiedzi na skierowane pytania wyczerpująco i dokładnie. Pracując sumiennie, należy dążyć do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy, nie uchylać się od odpowiedzialności za swoje postępowanie, wiedząc, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych. Racjonalnie gospodarując majątkiem i środkami publicznymi żaden pracownik nie powinien bać się rozliczenia swoich działań w tym zakresie.

Przede wszystkim przesłanki merytoryczne; kwalifikacje i umiejętności zawodowe każdego pracownika. One są w stanie bronić się same, podobnie jak bezstronność i bezinteresowność w wykonywaniu zadań i powierzonych obowiązków. Wskazana jest polityczna neutralność.

Należy zrozumieć, że najważniejszym celem przeprowadzanej zmiany jest m.in. wszechstronna działalność zmierzająca do zrównoważonego rozwoju dzielnicy oraz poprawy warunków życia jej mieszkańców, integracja środowisk lokalnych, ochrona tradycji, ochrona środowiska, poprawa bezpieczeństwa i porządku, przeciwdziałanie patologiom (w tym również urzędniczym), poprawa startu życiowego praskich dzieci itp.

Transformacja dotychczasowej rzeczywistości, w oparciu o mądrość i inicjatywę prażan; lojalna i rzetelna realizacja zadań dzielnicy i programów jej rozwoju dla dobra mieszkańców.

„Człowiek więcej boi się tworów własnego umysłu niż konkretnej rzeczywistości”.

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com