Reanimacja serca Pragi

Tuż przed świętami, 13 kwietnia br., w Muzeum Warszawskiej Pragi odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Wokół Rewitalizacji”, tym razem poświęcone ulicy Targowej. W panelowej dyskusji zatytułowanej „Ulica Targowa – serce Pragi po zawale” wzięli udział mieszkańcy i społecznicy z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów” – Krzysztof Michalski (moderator spotkania) i Tomasz Peszke, kierownik MWP, Adam Lisiecki, przedstawiciel stowarzyszenia SISKOM i Zarządu Dróg Miejskich, Jan Jakiel, a także były radny Rady Miasta, Krystian Legierski.

Dyskusja, którą Michalski prowadził z uczestnikami panelu oraz z publicznością, poświęcona była kilku aspektom związanym z historyczną rolą Targowej w dziejach Pragi, a także teraźniejszości i przyszłości tej ulicy. O historii ulicy, architekturze, a także działalności „higienistów” i „zieleniarzy”, w tym o społecznym Komitecie Plantacyjnym, dzięki któremu w 20-leciu międzywojennym Targowa stała się przepięknym zielonym bulwarem opowiadał Adam Lisiecki. Przedstawiciel MWP zwrócił również uwagę na zmiany w wyglądzie Targowej, jakie zaszły po 1945 r., gdy ulica ta stała się główną arterią komunikacyjną Pragi, a drzewa i szerokie chodniki musiały ustąpić miejsca infrastrukturze szynowej i drogowej. Tomasz Peszke zaprezentował idee uspokojenia ruchu w centrum Pragi i powrotu do koncepcji Targowej, jako ulicy reprezentacyjnej, jakie przyświecały społecznikom praskim w związku z budową II linii metra. Ich efektem stało się stworzenie koncepcji zmian przestrzennych, szerzej znanych pod nazwą Targowa 2.0 lub Targowa dla Ludzi. W pracach nad tymi zmianami uczestniczyli społecznicy z PSM Michałów, Siskomu, Zielonego Mazowsza, Forum Rozwoju Warszawy, radni (w tym wspominany Legierski), a także wielu mieszkańców. Symbolem tamtych zmian stało się przywrócenie w 2014 r. naziemnych przejść dla pieszych (zlikwidowanych w latach 70.) na skrzyżowaniu Targowa-Ząbkowska-Okrzei. O politycznej kuchni w budowaniu porozumienia ponad podziałami wokół zmian na Targowej opowiadał Krystian Legierski. Z kolei Jan Jakiel zwrócił uwagę na to, że duże zmiany infrastrukturalne związane z budową Trasy Świętokrzyskiej czy obwodnicy Śródmieścia na praskim odcinku stanowić będą asumpt do zmian rewitalizacyjnych ulicy Targowej, pozwalających myśleć o powrocie do idei ulicy-bulwaru.

Na fakt, by z pewnymi zmianami nie czekać, zwracali uwagę słuchacze panelu. Grzegorz Walkiewicz, autor zwycięskiego projektu do budżetu partycypacyjnego „Zielona Targowa” opowiedział o planowanych na ten rok nasadzeniach drzew i krzewów. Inni zebrani zwracali uwagę m.in. na niespójną politykę lokalową (większość lokali użytkowych zajmują banki, sklepy monopolowe i sklepy z używaną odzieżą).

Kolejne spotkanie z cyklu „Wokół rewitalizacji” planowane jest na maj.

KMI