Warszawa, 24 kwietnia 2017 r.

Rezygnacja Jana Mackiewicza z funkcji burmistrza Dzielnicy Białołęka

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2017 r. potwierdzający legalność wyboru mnie przez 14 radnych na stanowisko burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy dawał nadzieję na uspokojenie sytuacji w dzielnicy i zakończenie trwającego od półtora roku impasu. Niestety pomimo moich szczerych chęci i składanych przeze mnie deklaracji współpracy Marcin Adamkiewicz zastępca burmistrza Dzielnicy Białołęka wkrótce po ogłoszeniu wyroku NSA postanowił złożyć rezygnację, co skłoniło mnie do podjęcia kroków mających na celu szukania takich rozwiązań koalicyjnych, które gwarantowałyby możliwość sprawnego działania zarówno nowego Zarządu jak i Rady Dzielnicy do końca obecnej kadencji. Dlatego też m.in. po ogłoszeniu przerwy w obradach XLIII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 12 kwietnia bieżącego roku zwróciłem się do obecnych na sali radnych z apelem, aby wznieść się ponad podziałami i utworzyć szeroką koalicję, która pozwoli na skupienie całej uwagi i energii Zarządu na sprawach ważnych dla Białołęki - na inwestycjach i rozwoju dzielnicy, zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Niestety mój apel pozostał bez echa. Z przykrością stwierdzam, że nie widzę w obecnej sytuacji perspektyw na wprowadzenie realnych zmian w funkcjonowaniu białołęckiego samorządu. Realnych, ponieważ zmiany pozorne i trwanie na stanowisku bez niezbędnego wsparcia radnych mnie nie interesują.

Troska o Białołękę i jej mieszkańców była, jest i na zawsze pozostanie dla mnie dobrem nadrzędnym. Mając to na uwadze składam z dniem 24 kwietnia 2017 roku rezygnację ze stanowiska burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Ufam, że również radni podzielą moje zdanie, a wznowione bez zbędnej zwłoki obrady Rady Dzielnicy i przyjęcie mojej rezygnacji pozwolą na wyjście z obecnego impasu.

Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierali mnie w moich działaniach i na których zawsze mogłem liczyć, a w szczególności członkom i radnym Stowarzyszenia Razem dla Białołęki.


Jan Mackiewicz
burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

 

 

Warszawa, 24 kwietnia 2017 r.

Stanowisko ws. rezygnacji burmistrza Jana Mackiewicza

Prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2017 r. jasno pokazał, że koalicja ugrupowań „Prawa i Sprawiedliwości” oraz „Razem dla Białołęki” od samego początku stoi na straży najważniejszej zasady konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, praworządności. Wyrok dawał nadzieję na uspokojenie sytuacji w dzielnicy i zakończenie trwającego od półtora roku impasu.

Z wielkim żalem stwierdzam, że ugrupowania Platforma Obywatelska oraz Inicjatywa Mieszkańców Białołęki zdecydowały się nie tylko nie wspierać działań prawomocnego zarządu dzielnicy, ale także przejść do kontrofensywy, czego symbolem stała się rezygnacja pierwszego dnia pracy złożona przez zastępcę burmistrza Marcina Adamkiewicza i zagrożenie wprowadzeniem przez warszawski ratusz zarządu komisarycznego w Białołęce.

Konfrontacyjne nastawienie radnych PO-IMB, mające na celu zwalczanie prawowitego zarządu dzielnicy oraz deklaracje „grillowania” zamiast deklaracji wsparcia skutecznie utrudniają funkcjonowanie i sprawowanie skutecznego zarządu. Dlatego z przyczyn czysto ludzkich rozumiem i szanuję decyzję o rezygnacji burmistrza Jana Mackiewicza.

Tym samym administrowanie dzielnicą powierzone zostało osobom upoważnionym do tego przez prezydent m.st. Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Waltz. Jest to sytuacja niosąca za sobą wymierne szkody dla dzielnicy. Ten niekorzystny scenariusz może zostać przerwany decyzją radnych dzielnicy Białołęka.

Dlatego apeluję do radnych, aby poprzez podjęcie w sposób praworządny uchwał określających skład osobowy zarządu dzielnicy uporządkowali sprawy i wskazali, kto cieszy się ich poparciem oraz zaufaniem. Bardzo proszę o rozważny wybór. Białołęka zasługuje na godną reprezentację.

Łukasz Oprawski - zastępca burmistrza Dzielnicy Białołęka