Mieszkańcy sprzątali Pragę

W Dzień Ziemi, 22 kwietnia br., kilkudziesięciu mieszkańców Pragi Północ pod kierunkiem społeczników z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów”, Towarzystwa Przyjaciół Pragi, Rady Kolonii Śliwice oraz Domu Sąsiedzkiego „Szmulowizna” wzięło udział w akcji „Robimy porządki na Pradze”. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem dzikich wysypisk, funkcjonujących na terenie naszej dzielnicy.

Przez blisko dwie godziny udało się wysprzątać kilka zaniedbanych działek na Szmulkach (przy Łochowskiej i Wołomińskiej), Nowej Pradze (przy Szwedzkiej) i na Śliwicach (w okolicach ulicy Witkiewicza). Namacalnym efektem akcji było kilkadziesiąt dużych worków wypełnionych śmieciami, zniszczony sprzęt RTV, meble i inne gabaryty.


Akcję wsparł Zarząd Praskich Terenów Publicznych i m.st. Warszawa. Uczestnicy sprzątania zostali wyposażeni w worki i rękawice, a najmłodsi uczestnicy otrzymali symboliczne nagrody.

Jak zapewnia koordynator akcji, Krzysztof Michalski z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów”, w najbliższej przyszłości planowana jest powtórka sprzątania, obejmująca kolejne zakątki Pragi.

Organizatorzy zachęcają również do przesyłania zdjęć i adresów innych dzikich wysypisk. Można to zrobić wysyłając maila na skrzynkę porzadkipraskie@gmail.com. Społecznicy przekażą zbiorczą listę takich miejsc do ZPTP.

SPO