XLIII i XLIV sesje Rady Dzielnicy Białołęka

Rada znów nie pracuje

Z obu sesji zwołanych na 12 kwietnia praktycznie nie odbyła się żadna. Jedna z sesji została zwołana na wniosek prezydent Warszawy, druga na wniosek grupy radnych.

W proponowanym przez prezydent Warszawy porządku obrad sesji znalazło się m.in. odwołanie Jana Mackiewicza, dopiero co przywróconego na stanowisko burmistrza przez wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak można domniemywać, odwołanie to miało nastąpić pod pretekstem niekompletności składu zarządu po rezygnacji Marcina Adamkiewicza z funkcji wiceburmistrza. W efekcie 24 kwietnia Jan Mackiewicz sam złożył rezygnację. Jego oświadczenie publikujemy obok.

W porządku obrad drugiej sesji, zwołanej na wniosek radnych: Ilony Łąckiej, Piotra Basińskiego, Waldemara Roszaka, Anny Myślińskiej, Magdaleny Roguskiej, Filipa Pelca, Pawła Tyburca, Zbigniewa Madziara i Agnieszki Borowskiej znalazło się odwołanie obu zarządów i powołanie nowego zarządu, odwołanie Wiktora Klimiuka z funkcji przewodniczącego rady oraz złożenie skargi na wszystkie rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody mazowieckiego. Wiktorowi Klimiukowi udało się otworzyć pierwszą sesję. Tuż po przedstawieniu przez prawnika opinii na temat skutków wygaszenia mandatu Lucyny Wnuszyńskiej przez wojewodę mazowieckiego rozpętało się piekło. Radni PO oraz IMB przekrzykując się z przewodniczącym i z radnymi drugiej strony sporu politycznego uniemożliwili prowadzenie obrad. Wiktor Klimiuk zarządził przerwanie sesji. Termin jej wznowienia nie jest znany.

(egu)