Budowa II linii metra

Maria ruszyła

Tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim wydaniu NGP, tarcza Maria ruszyła do pracy na dwa miesiące przed planowanym terminem. 5 maja Maria rozpoczęła swoją co najmniej 10-miesięczną podróż. Na razie trwa rozruch tarczy, który jest w istocie wolnym przebijaniem się przez ściany szczelinowe, w trakcie którego inżynierowie nadzorujący pracę Marii będą sprawdzać działanie wszystkich zespołów tarczy.

Po sprawdzeniu i przeanalizowaniu parametrów pracy, tarcza wyruszy z szybu startowego i rozpocznie drążenie tunelu szlakowego ze stacji Trocka do już istniejącej stacji Dworzec Wileński. Maria będzie drążyć prawy tunel, którym w przyszłości pojadą pociągi od strony Pragi w kierunku Targówka. Zadaniem Marii będzie wydrążenie blisko 2,25 km tunelu, co przy planowanym tempie pracy 10 metrów na dobę zajmie około 10 miesięcy. Za miesiąc do pracy w równoległym, lewym tunelu szlakowym ruszy druga z tarcz – Anna, która jest już montowana w szybie startowym przy Trockiej. Będzie drążyć tunel tej samej długości i w tym samym, zakładanym tempie. Tym tunelem pojadą pociągi z Targówka w kierunku Pragi. Rozpoczyna się najbardziej pasjonujący etap budowy. Dwie potężne tarcze o łącznej masie 1,5 tys. ton będą nie tylko drążyć, ale i obudowywać tunele betonowymi tubingami i odprowadzać taśmociągami na powierzchnię cały urobek.

Tymczasem, zgodnie z zapowiedziami, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera po otrzymaniu dokumentacji z warszawskiego ratusza, podpisał drugie już pozwolenie na budowę stacji Księcia Janusza, na wolskim odcinku budowy II linii metra. Przypominamy, że budowa stanęła 11 kwietnia w związku z uchyleniem pozwolenia wojewody przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z powodu wątpliwości co do prawa dysponowania przez miasto sześcioma nieruchomościami na terenie budowy tej stacji. Wątpliwości zostały rozstrzygnięte i nic nie stoi już na przeszkodzie kontynuowania budowy.

 (egu)