Zastój w samorządzie Białołęki

W tym samym czasie, kiedy będziemy zamykać to wydanie NGP, odbędzie się sesja rady dzielnicy, na której najprawdopodobniej zostanie przyjęta dymisja Jana Mackiewicza z funkcji burmistrza. Na placu boju pozostanie jedynie wiceburmistrz Łukasz Oprawski, który nie otrzymał - jak dotąd - pełnomocnictw do sprawowania funkcji od prezydent Warszawy.

Sytuacja w radzie jest taka, że nie stwarza realnej szansy na dokonanie wyboru jakiegokolwiek zarządu. Jeśli strony sporu okopią się na swoich pozycjach, pat będzie trwał. Jedynie dialog wszystkich ze wszystkimi może zmienić sytuację. O ten dialog dla dobra dzielnicy apeluje na naszych łamach białołęckie Prawo i Sprawiedliwość (tekst stanowiska poniżej), zwłaszcza, że alternatywą dla dogadania się i powołania zarządu składającego się z przedstawicieli wszystkich opcji politycznych wydaje się być zarząd komisaryczny, który nie jest dobry dla dzielnicy. Ponadto decyzja władz miasta o powołaniu zarządu komisarycznego zostanie najprawdopodobniej podważona przez wojewodę mazowieckiego i tym samym nie rozwiąże problemu. Na wariant dialogu w kwestii wyłonienia zarządu, zważywszy na temperaturę sporu, trzeba patrzeć z umiarkowanym optymizmem. Potrzebna jest mądrość, rozwaga, perspektywiczne myślenie i poczucie odpowiedzialności za dzielnicę. Część białołęckiej sceny politycznej wydaje się być gotowa na dialog. Mądre przysłowie powiada jednak, że do tanga trzeba dwojga …   

(egu)

 

 

 

Warszawa, 5 maja 2017 r.
 

Stanowisko białołęckiego PiS

Szanowni Państwo!

W związku z apelem Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wiktora Klimiuka z dnia 4 maja 2017 roku do Radnych Dzielnicy Białołęka, jako białołęcki PiS wychodzimy z propozycją wyboru nowego Zarządu Dzielnicy Białołęka. Nasza propozycja ma na celu uniknięcie wprowadzenia w dzielnicy zarządu komisarycznego z nadania Prezydent m.st. Warszawy i uwzględnienie reprezentacji wszystkich stron składających się na obecny kształt Rady Dzielnicy Białołęka.

W naszej opinii jedynym rozwiązaniem prowadzącym do kompromisu i zakończenia nieustających waśni politycznych jest sformowanie zarządu składającego się z:
- burmistrza zgłoszonego przez radnych niezależnych,
- I zastępcy burmistrza zgłoszonego przez PO,
- II zastępcy burmistrza zgłoszonego przez PiS.

Wierzymy, że nasza propozycja spotka się z Państwa przychylnym przyjęciem, a osiągnięty kompromis będzie sukcesem nas wszystkich.

Jesteśmy otwarci również na inne propozycje, w sposób zrównoważony uwzględniające wszystkich liczących się reprezentantów białołęckiej sceny politycznej.


W imieniu białołęckiego PiS:
Zbigniew Cierpisz
Łukasz Oprawski