Warszawa dokarmi koty wolno żyjące

Miasto podpisało umowę na zakup ponad 341 ton karmy, którą koty wolno żyjące będą dokarmiane w ciągu najbliższych 16 miesięcy. Zwierzaki poza pokarmem potrzebują również stałego schronienia. Aby im pomóc, niezbędne jest wsparcie mieszkańców.

27 kwietnia, Miasto podpisało umowę z firmą „ANBI” Hurtownia Zoo – Lux Anna Bielawska na sprzedaż, dostarczenie i dystrybucję karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy w celu ich dokarmiania. Zamówienie będzie realizowane od maja br. do sierpnia 2018 roku. Całkowity koszt realizacji umowy wyniesie blisko 2,55 mln zł.

W okresie obowiązywania umowy przewidziany jest zakup ponad 341 ton karmy, w tym ponad 87,4 ton pokarmu suchego oraz ponad 253,8 ton mokrego. Oznacza to, że na jednego kota przypadać będzie około 2,96 kilograma karmy suchej oraz 8,60 kilograma karmy mokrej.

W Warszawie zarejestrowanych jest ponad 29 tysięcy kotów wolno żyjących. Należy podkreślić, że nie są to zwierzęta bezdomne, w związku z tym nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. Żyją w otoczeniu człowieka i są bardzo ważnym elementem ekosystemu miejskiego. Ich obecność w piwnicach budynków mieszkalnych w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni – myszy i szczurów.
W Warszawie jest ok. 2 400 społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.

Działania miasta

Od 2005 roku Miasto Stołeczne Warszawa konsekwentnie prowadzi działania, związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami. W 2016 roku w celu dokarmiania zwierząt zakupiono ponad 244 180 kg pokarmu, w tym 97 663 kg karmy suchej i 146 516 kg mokrej. Na dożywianie kotów wydano łącznie ponad 1,48 mln zł.

Ważnym aspektem tych działań poza zapewnianiem karmy i dokarmianiem zwierzaków są zabiegi sterylizacji i kastracji w celu ograniczenia i kontroli ich populacji, a w przypadku chorób – leczenie.

Organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, corocznie otrzymują w drodze otwartych konkursów ofert dotacje z Urzędu m.st. Warszawy, które przeznaczone są na sterylizację, kastrację i opiekę weterynaryjną, dokarmianie oraz poprawę warunków bytowania zwierząt bezdomnych i wolno żyjących.   

W Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy funkcjonuje Wydział Spraw Zwierząt (tel. (22) 44 32 579 lub 545), a w Straży Miejskiej m.st. Warszawy działają specjalistyczne Eko Patrole (tel. 986). Przy BOŚ działa również Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt, która utworzona została przez organizacje pozarządowe, zajmujące się szeroko pojętą problematyką ochrony zwierząt.