Wygaszenie mandatu radnego Wachowicza i zmiana wiceburmistrza, czyli kontynuacja XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Praga Północ

W miniony czwartek, 11 maja, nastąpiły kolejne zmiany personalne w zarządzie i składzie Rady Dzielnicy Praga Północ. W porządku obrad wznowionej po kilkutygodniowej przerwie nadzwyczajnej XXXI sesji Rady znajdowało się na początku ponad 60 punktów.

Tymczasem posiedzenie rozpoczęto od dopisania kolejnych, dotyczących m.in. wygaszenia mandatu radnego Jacka Wachowicza oraz rozpatrzenia trzech skarg na działalność ZGN Praga Północ, które pozytywnie zaopiniowała pod koniec kwietnia br. komisja rewizyjna Rady. Wniosek o wygaszenie mandatu radnego Wachowicza wywołał pewne obiekcje wśród radnych opozycji, podnoszących przede wszystkim fakt braku wcześniejszej możliwości zapoznania się z dokumentacją. Polityczność podejmowanych decyzji PiS-owi i Klubowi Radnych Niezależnych zarzucała Elżbieta Kowalska-Kobus z PO, ze sposobu załatwienia sprawy nie był zadowolony także Ireneusz Tondera z SLD, który podkreślał, że Wachowicz z pewnością i tak wygra ten spór w sądzie. Oponowała również radna PiS Edyta Sosnowska, w przeszłości związana z najbardziej znaną formacją polityczną Wachowicza, czyli z PWS, która ostentacyjnie opuściła salę przed głosowaniem. Wiceprzewodniczący Rady, Marek Bielecki podkreślał jednak, że wniosek o wygaszenie mandatu wynika wprost z działania Wojewody Mazowieckiego, a nie prywatnych porachunków radnych. Powodem wygaszenia mandatu jest naruszenie przez radnego Wachowicza ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego m.st. Warszawy. Sprawa została poruszona m.in. w raporcie Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga Północ z kontroli ZGN, a my opisujemy ją szczegółowo w ostatnim numerze NGP. Sam Wachowicz nie ustosunkował się do zarzutów i na sesji się nie pojawił.

Podczas dalszego posiedzenia długo dyskutowano również na temat skarg Komitetu Likwidacji ZGN związanych m.in. z nierównym traktowaniem przez ZGN najemców. Przedstawiono konkretny przykład lokalu użytkowego przy ul. Ząbkowskiej 50, w którym obniżono stawkę czynszu ze 150 zł na 4,41 zł (sic!) na czas remontu elewacji budynku, bez analogicznej obniżki dla najemców lokali mieszkalnych. Wysłuchując tak skarżących się mieszkańców, jak i wyjaśnień dyrektor Bożeny Salich z ZGN, ostatecznie uznano racje tych pierwszych. Burmistrz Zabłocki zapytany o to, co sądzi na temat propozycji likwidacji ZGN, stwierdził, że jednostkę trzeba zreformować, także w związku z zadaniami, jakie stawia przed nią program rewitalizacji, ale nie likwidować. Być może już w najbliższych miesiącach powstanie w ramach ZGN wykwalifikowany zespół remontowy.

Końcowym akcentem sesji było niespodziewane odwołanie reprezentującego Klub Radnych Niezależnych wiceburmistrza Wojciecha Zieleniewskiego, powołanego na tę funkcję zaledwie dwa miesiące temu. Rezygnację złożył sam burmistrz, nie mogąc godzić obowiązków zawodowych (prowadzi kancelarię notarialną) z pracą w samorządzie. Trochę dziwi, że czynny prawnik tego nie przewidział. Jego miejsce zajął Marcin Iskra, w przeszłości m.in. naczelnik wydziału prawnego Urzędu Dzielnicy Ursynów, a obecnie wicedyrektor ZGN na Ochocie, na różnych etapach działalności publicznej związany z SLD oraz Piotrem Guziałem. Obecnie dwóch członków Zarządu Dzielnicy Praga Północ ma więc związki z Ursynowem (oprócz Marcina Iskry także burmistrz Wojciech Zabłocki).

Kr.