Budżet partycypacyjny

Od 14 do 30 czerwca br. mieszkańcy Warszawy po raz czwarty mogą zagłosować w ramach budżetu partycypacyjnego. Na Pradze Północ zdecydujemy w ten sposób o wydaniu 3 mln złotych na zgłoszone przez mieszkańców projekty ogólnodzielnicowe oraz obszarowe.

Łącznie do etapu głosowania dopuszczone zostały 83 projekty - 32 ogólnodzielnicowe oraz odpowiednio 27 w obszarze nr 1 (Szmulowizna i Stara Praga) oraz 24 w obszarze nr 2 (Nowa Praga i Pelcowizna). Granicą między obszarami jest Al. Solidarności.

Kto może głosować?
W głosowaniu mogą uczestniczyć osoby mieszkające na Pradze Północ (nie trzeba być zameldowanym). Każdy mieszkaniec możne oddać głos jednocześnie na projekty ogólnodzielnicowe oraz obszarowe (należy wtedy wybrać obszar głosowania). Głosować mogą również dzieci. Ich tożsamość muszą potwierdzić rodzice.

Jak głosujemy?
Swoje głosy mieszkańcy mogą oddawać na dwa sposoby. Najwygodniejsze i najszybsze jest głosowanie internetowe, poprzez stronę twojbudzet.um.warszawa.pl.
Swój głos można również oddać osobiście, wypełniając i przynosząc do urzędu dzielnicy przy ul. Kłopotowskiego kartę papierową (uwaga: kartę może dostarczyć do urzędu jedynie osoba głosująca, przy jej oddawaniu należy okazać dokument potwierdzający tożsamość).

Głosujemy do wyczerpania puli ogólnodzielnicowej (1 mln zł) oraz obszarowej (po 1 mln zł na każdy z obszarów), a więc mamy możliwość wybrania do realizacji nawet kilkunastu projektów.

Na co warto oddać głos?
Zachęcamy w pierwszej kolejności do głosowania na projekty poprawiające przestrzeń publiczną na Pradze i służące wszystkim mieszkańcom, a także te, które są ukierunkowane na poprawę transparentności życia publicznego. Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy krótki wykaz najciekawszych projektów zgłoszonych na Pradze (można je wszystkie zaznaczyć podczas głosowania):

Projekty ogólnodzielnicowe
Nr 6 – Więcej zieleni na Pradze (dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów na praskich ulicach)
Nr 15 – Bierz mnie (budowa ulicznych regałów na książki)
Nr 18 – Fontanna w Parku Praskim (stworzenie fontanny multimedialnej przy ¯yrafie)
Nr 24 – Mobilne kino plenerowe (16 pokazów filmów w 9 skwerach i parkach na Pradze)
Nr 25 – Patrzymy radnym na ręce – sesje Rady Dzielnicy w Internecie (transmisja „na żywo” posiedzeń Rady Dzielnicy Praga Północ wraz z umieszczeniem nagrania w Internecie)
Nr 31 – Droga dla rowerów przy PKP Stadion (dobudowanie brakującego fragmentu drogi rowerowej)

Obszar 1 (Stara Praga i Szmulowizna)
Nr 3 – Park kieszonkowy Białostocka/Radzymińska (stworzenie mini skweru przy placu zabaw i siłowni plenerowej)
Nr 12 – Nowy plac zabaw dla Starej Pragi (stworzenie placu zabaw na działce na rogu ulic Kępna/Wrzesińska)
Nr 14 - Urządzenie zieleni i posadzenie drzew po północnej stronie ulicy Kijowskiej, na wysokości Dworca Wschodniego
Nr 16 – Rodzinna olimpiada podwórkowa (organizacja zawodów sportowych wraz z promocją zdrowego stylu życia dla praskich rodzin)
Nr 20 – Nowe ławki dla Pragi (montaż kilkudziesięciu ławek wzdłuż praskich ulic)
Nr 24 – Zielone skwery Pragi 3 (stworzenie lub doposażenie 3 nowych skwerów na Szmulkach, przy Dworcu Wschodnim i na Jagiellońskiej)

Obszar 2 (Nowa Praga i Pelcowizna)
Nr 2 – Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi (mural ma na celu przypomnienie historii powstania NP i jej założyciela, Ksawerego Konopackiego)
Nr 8 – Przyjazna przestrzeń sąsiedzka (nowy skwer przy Stalowej)
Nr 9 – Nowa zieleń dla przedwojennej Nowej Pragi (dodatkowe nasadzenia wzdłuż ulic Nowej Pragi)
Nr 20 – Mural związany z historią organizacji działających społecznie na rzecz Pragi i jej mieszkańców (mural ma na celu upamiętnienie historycznych i współczesnych organizacji pozarządowych działających na Pradze)
Nr 23 – Siłownia plenerowa na Kotsisa (stworzenie siłowni na Śliwicach)
Szczegółowe informacje na temat wszystkich dopuszczonych do głosowania projektów nasi czytelnicy znajdą na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl

Zachęcamy do głosowania!
 

MIC