Spichlerz Michla ożyje

Wielki sukces praskich społeczników i rzemieślników. Po wielu latach kołatania do różnych drzwi, apelowania o podjęcie działań na rzecz ratowania zabytkowych (od 2010 r. w rejestrze) zabudowań kompleksu młyńskiego Michla przy ulicy Objazdowej wreszcie jest szansa na rewitalizację tego cennego, pochodzącego z przełomu XIX i XX w. obiektu poprzemysłowego.

Zgodnie z podjętą na ostatniej sesji Rady Miasta uchwałą, do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy wprowadzona została pozycja pod nazwą „Praski Dom Rzemiosła >>Młyn Michla<<”. Na remont i stworzenie takiego miejsca przy Objazdowej radni przyznali kwotę w wysokości 5 milionów złotych. Dysponentem środków jest Zarząd Mienia m.st. Warszawy, co oznacza, że prawdopodobnie obiekt zostanie wyjęty z gestii północnopraskiego ZGN. To krok w dobrym kierunku, zwłaszcza, że podejmowane w ostatnich latach przez dzielnicę próby wynajęcia zabytkowych przestrzeni nie powiodły się. Oprócz warszawskich radnych oraz władz dzielnicy duże zasługi na rzecz uratowania zabytkowych obiektów położyli północnoprascy społecznicy, zrzeszeni w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. W maju br. praski DKDS pod przewodnictwem Krzysztofa Michalskiego z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów” (stowarzyszenie doprowadziło do wpisania kompleksu do rejestru zabytków oraz od lat zabiegało o jego rewitalizację) podjął uchwałę, w której prosił władze dzielnicy o zintensyfikowanie starań m.in. na rzecz remontu spichlerza wraz z przeznaczeniem poprzemysłowej przestrzeni na działalność rzemieślniczą (wraz ze sprowadzeniem na Pragę Północ rzemieślników zrzeszonych w działających przy ul. Podskarbińskiej klastrze – ich pobyt w dotychczasowej lokalizacji jest zagrożony w związku z prowadzoną w tej części Pragi Południe inwestycją deweloperską). Czerwcowa decyzja miejskich radnych świadczy o tym, że apele trafiły na podatny grunt i Praga Północ zyska wreszcie placówkę (szkoła rzemiosł), o stworzenie której różne podmioty zainteresowane ratowaniem praskiego dziedzictwa dopominają się od lat.

MIC