Podsumowanie głosowania w budżecie partycypacyjnym 2018

W związku z wakacyjną przerwą nie pisaliśmy w gazecie o wynikach budżetu partycypacyjnego na 2018 r. Czas najwyższy na nadrobienie zaległości i krótkie podsumowanie.

Tegoroczne głosowanie było czwartym z rzędu, od wprowadzenia w Warszawie mechanizmu budżetu partycypacyjnego w 2013 r., kiedy to dano mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się na temat wydatkowania części publicznych środków. Części niewielkiej – w przypadku Pragi Północ w edycji 2018 chodziło o ok. 1% ogólnej puli środków (3 mln zł), którymi nasza dzielnica będzie dysponować w następnym roku.

Na Pradze Północ mieszkańcy wybrali łącznie do realizacji 38 projektów (o jeden więcej niż w ubiegłym roku) – 13 ogólnodzielnicowych, 10 w podobszarze Nowa Praga-Pelcowizna oraz 15 w podobszarze Stara Praga ze Szmulowizną i Michałowem. Podobnie jak w minionych latach, również w tej edycji wygrały projekty dotyczące poprawy przestrzeni publicznej (m.in. sprzątanie praskiego brzegu Wisły, nowe nasadzenia drzew, ustawienia dystrybutorów z torebkami na psie odchody, stworzenie nowych sąsiedzkich skwerów). Pełną listę zwycięskich projektów publikujemy na końcu artykułu.

Pomimo ogólnego zmniejszenia liczby osób głosujących w porównaniu z poprzednimi edycjami w skali całego miasta (głosy oddało ok. 117 tys. mieszkańców), cieszy progres w przypadku Pragi Północ. Widać, że mieszkańcy naszej dzielnicy chcą decydować o wydatkowaniu publicznych środków – w tym roku głosowało prawie 4 tys. (wzrost o blisko 40% w porównaniu z minionym rokiem). W stawce 18 dzielnic Praga Północ pod tym względem zajęła 13. miejsce. Przyzwoicie wypadliśmy również pod względem udziału głosujących – z wynikiem 60 głosujących na 1000 mieszkańców wyprzedziliśmy na prawym brzegu Targówek (48/1000) i nieznacznie przegraliśmy z Pragą Południe (61/1000).

Wzrost frekwencji oczywiście cieszy, co nie oznacza, że nie mogłoby być lepiej. Warto zadać sobie pytanie o powody małego zainteresowania mieszkańców budżetem partycypacyjnym. Jednym z nich jest brak wystarczającej wiedzy mieszkańców o tym narzędziu aktywności obywatelskiej, co z kolei jest pochodną niedostatecznej promocji idei budżetu partycypacyjnego. Promocji rozumianej zarówno przez pryzmat działań edukacyjnych wśród mieszkańców, jak i poprzez typowe działania informacyjne z wykorzystaniem np. zasobów ZGN. Drugą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest tempo realizacji dotychczasowych zwycięskich projektów. Wciąż nie zostały zrealizowane wszystkie projekty z edycji pierwszej, ślimaczy się realizacja projektów z edycji drugiej i trzeciej, strach więc pomyśleć, kiedy zostaną wykonane projekty z edycji zakończonej w czerwcu.

W tym miejscu dziękuję za głosy szanownych czytelników na zgłoszone przeze mnie projekty (aż 3 zostały wybrane do realizacji w 2018 r.). Mimo różnych obiekcji zachęcam do udziału i głosowania w kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego.

Wspólnie możemy zmienić Pragę.

Zwycięskie projekty ogólnodzielnicowe:

* CZYSTA WISŁA na Pradze Północ
* Więcej zieleni na Pradze
* Dom Kultury dla każdego
* „Jak i czym” - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą - kontynuacja
* Chronimy jerzyki i wróble na Pradze - Północ - skrzynki lęgowe
* Praga pamięta - odnówmy zabytkowe tablice pamiątkowe
* Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży
* Droga dla rowerów przy PKP Stadion
* Joga w Parku Praskim
* Odkrywcy i marzyciele. Warsztaty naukowe i kreatywne dla dzieci
* Ustawienie dystrybutorów na psie torebki
* Pij, Warszawo - na Pradze Północ
* Mural dla Warszawskiego ZOO - rewitalizacja muru wzdłuż ul. Stefana Starzyńskiego
Zwycięskie projekty w podobszarze Stara Praga i Szmulowizna z Michałowem:
* Urządzenie zieleni i posadzenie drzew po północnej stronie ulicy Kijowskiej, na wysokości Dworca Wschodniego
* Zielona ściana na Brzeskiej
* Nowe ławki dla Pragi
* Zielona Brzeska - bezpieczna droga do szkoły
* Park kieszonkowy Białostocka/Radzymińska
* Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Jagiellońskiej
* Zielone skwery Pragi 3
* Bezpłatny fitness na Pradze Północ
* Nowe książki dla Starej Pragi
* Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej
* £awki Obywatelskie w Parku Michałowskim
* Rekultywacja zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej
* Rodzinna Olimpiada Podwórkowa
* Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka
* Sport dla wszystkich

Zwycięskie projekty w podobszarze Nowa Praga z Pelcowizną:

* Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja
* Nasadzenia wzdłuż Jagiellońskiej
* Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego
* Szpaler ozdobnych drzew na Szymanowskiego
* Nowe książki dla Nowej Pragi
* Nowa Zieleń dla przedwojennej Nowej Pragi
* Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków
* Zielone torowiska wzdłuż 11 Listopada - eksperyment
* Przejście do Mostu Gdańskiego dla mieszkańców Golędzinowa
* Biblioteka nr 50 dzieciom

Krzysztof Michalski,
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkańców „Michałów”