Równa na nowo

Już na początku września dzieci uczęszczające do przedszkola Nr 171 wracają do swojej macierzystej siedziby przy ul. Równej 2. Prace modernizacyjne trwały od połowy listopada 2016 r. i kosztowały blisko 2 mln złotych. Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci w czterech oddziałach.

Przedszkole przy ulicy Równej 2 rozpoczęło swoją działalność w 1953 r. W ramach modernizacji placówki, dzięki zwiększeniu wysokości piwnic, udało się powiększyć powierzchnię użytkową budynku. Uzyskano dodatkowe pomieszczenia m.in. magazynów, archiwum oraz gabinet logopedyczny. W celu ograniczenia kosztów eksploatacyjnych zainstalowano nowoczesny kompensacyjny kocioł gazowy, dostarczający ciepło oraz powietrzną pompę ciepła, wspomagającą podgrzewanie wody użytkowej. Dodatkowo placówkę w pełni wyposażono w energooszczędne oświetlenie ledowe.

Przeprowadzono generalny remont elewacji budynku, dachu, klatek schodowych i pomieszczeń dydaktycznych. Sale dla dzieci zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt m.in. multimedialne tablice interaktywne, „magiczne” dywany służące do ćwiczenia sprawności sensorycznej dzieci, projektory. Zakupiono nowe meble dostosowane do potrzeb najmłodszych.

Dzielnica planuje również budowę nowego przedszkola przy ul. Wrzesińskiej. Obecnie na ukończeniu jest procedura wyboru wykonawcy. Przedszkole będzie mieć dwie naziemne kondygnacje i jedną podziemną, a na dachu – ogród z grządkami dla dzieci. Prace budowlane powinny rozpocząć się we wrześniu i potrwają do października 2018 r. W przedszkolu znajdzie się 6 oddziałów dla ok. 150 dzieci. Planowany koszt inwestycji wyniesie ok. 7,5 mln złotych.