Deweloper wyremontuje szkołę

Zarząd Dzielnicy Praga Północ 18 września podpisał porozumienie z przedstawicielami Mennicy Polskiej S.A., na mocy którego spółka wyremontuje budynek szkoły przy Jagiellońskiej 61.

Do 2012 roku mieścił się tam Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego Ze względu na zły stan techniczny budynku, szkoła została przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Objazdowej. Na rzecz remontu nieużytkowanych obecnie zabudowań szkoły Mennica przeznaczy 8 mln złotych. Podpisane porozumienie zakłada przeprowadzenie na koszt spółki kapitalnego remontu placówki oraz dostosowanie jej do potrzeb szkoły podstawowej. W pierwszej kolejności, jeszcze w tym roku, zostanie wykonany remont dachu. Następnie spółka przygotuje dokumentację projektową i uzgodni z władzami dzielnicy szczegółowy zakres prac. Zgodnie z planami, szkoła podstawowa powinna rozpocząć działalność 1 września 2020 roku. Po remoncie spółce przysługiwał będzie tytuł honorowy „Fundatora remontu Szkoły”, ale Mennica nie zamierza na tym poprzestać deklarując także późniejsze wsparcie dla placówki. Skąd taki gest prywatnego inwestora? Łatwiej budynek zaadaptować niż budować od nowa. Za 2, może 4 lata nieopodal, na terenie 27 ha wzdłuż Wisły ma powstać ogromne osiedle mieszkaniowe z 5 tysiącami mieszkań. Mennica zamierza rozpocząć inwestycje na swoim terenie na wiosnę przyszłego roku. Przy okazji budowy zostaną też wytyczone dwa przejścia od ul. Jagiellońskiej do wału wiślanego. Szczegółowe plany osiedla nie są jeszcze znane. Warunków zabudowy dla całej inwestycji miasto wciąż nie wydało (brak planu zagospodarowania dla tego terenu), jednak inwestor dzieli ją na etapy możliwe do uzgadniania przez dzielnicę. - Nasze plany inwestycyjne w segmencie nieruchomości w tej części Warszawy przewidują budowę nowoczesnego i absolutnie wyjątkowego osiedla mieszkaniowego, w pełni wyposażonego we wszystkie dogodności oraz niezbędne do spokojnego i komfortowego życia usługi. Dzieciom chcemy zapewnić komfort kształcenia w najlepszych warunkach, jak najbliżej domu - zadeklarował Grzegorz Zambrzycki, prezes Mennicy Polskiej S.A.

Dzięki wsparciu Mennicy powstała unikalna szansa na kompleksowy remont budynku i jego ponowne przeznaczenie na cele oświatowe. - Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie na skalę warszawskiego samorządu i modelowy przykład współpracy sektora prywatnego z samorządem lokalnym - stwierdził burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki.

Architektem tego sukcesu okazał się nowy zastępca burmistrza Marcin Iskra, który podjął się rozmów z Mennicą i w półtora miesiąca doprowadził do podpisania umowy. Szkoda, że podobnego sukcesu nie wypracował poprzedni zarząd, choćby w przypadku przedszkola na Wrzesińskiej, którego koszty budowy poniesie dzielnica, pomimo iż będą z niego korzystać głównie nowi mieszkańcy Portu Praskiego.

Karolina Krajewska