Praski folwark

„Jesteśmy dla Was”

Element „dobrej zmiany” na Pradze Północ, wyrażony zdjęciem opublikowanym na FB. W tle Zarząd Dzielnicy Praga Północ wraz z pracownikami urzędu dzielnicy.

Do tego zmierzamy!
Istotą administracji publicznej i jednostek budżetowych jest budowanie odpowiednich relacji z mieszkańcami. Dobre relacje są podstawą sprawnego działania całego aparatu administracyjnego. Każdy mieszkaniec powinien być traktowany podmiotowo.

Na Pradze Północ zauważono dotychczasowe błędy, które zmusiły do analizy i działania. Wyłącznie w warunkach wzajemnego zrozumienia, szacunku i otwartości władz, możliwe jest podejmowanie i osiąganie ambitnych celów. Urząd i jednostki budżetowe powinny być otwarte na potrzeby, oczekiwania i wartości prażan. Wysoka jakość obsługi klienta, profesjonalizm w działaniu i wysoki poziom kompetencji zatrudnionych kadr w jednostkach administracji są bardzo ważne. Podobnie jak wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań dla podnoszenia standardów obsługi. Administracją należy zarządzać, a nie rządzić.

Wszystkie inwestycje w jakość obsługi mieszkańców mają na celu zwiększenie zaufania do urzędników, aby perspektywicznie postrzegać ich jako profesjonalistów, służących pomocą w załatwianiu spraw administracyjnych. Tylko fachowa i merytoryczna pomoc bez obaw i uprzedzeń jest w stanie zmienić dotychczasowy negatywny obraz. Podnoszenie jakości obsługi klientów powinno doprowadzić do sytuacji, w której dobrze obsłużony mieszkaniec nie będzie musiał wracać do urzędu z tą samą sprawą ani tracić czasu na rozmowy z kolejnymi urzędnikami. To oni bowiem budują wizerunek urzędu i jednostek administracji.  

Osobiste zaangażowanie zarządu Pragi Północ w podnoszenie poziomu jakości życia w dzielnicy perspektywicznie powinno przynieść wymierne efekty. Obowiązujący Kodeks etyki dla pracowników jest gwarancją kompetencji, odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych osób zatrudnionych w urzędzie. Urzeczywistnia idee uczciwej, otwartej i przyjaznej w stosunku do mieszkańców. Dla przypomnienia: właściwą postawę pracowników wyznaczają zasady praworządności, uczciwości i rzetelności, jawności, profesjonalizmu, neutralności i współodpowiedzialności za działania. Urzędnik powinien wykonywać swoje obowiązki ze szczególną starannością, zgodnie z prawem, mając na względzie interes publiczny. Podejmowane rozstrzygnięcia powinny być oparte na wnikliwych analizach.


Bezinteresowność, bezstronność, równe traktowanie wszystkich mieszkańców, z poszanowaniem ich prawa do prywatności i godności są gwarancją rzetelności i uczciwości.

Być może, nie wszystkie błędy zostały zauważone. Dlatego też widząc takie błędy, a warto o nich mówić i wskazywać, proszę mieszkańców o krótkiego emaila.

Interes mieszkańców jest najważniejszy!
„Nikt nie może cofnąć się w czasie
i napisać nowego początku,
Ale każdy może zacząć od dzisiaj
i dopisać nowe zakończenie”
– M.Robinson

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com