Budowa II linii metra

Lokatorzy praskich kamienic opuszczą swoje mieszkania

Początek października oznacza dla obu tarcz drążących - Marii i Anny - wytężoną pracę na najdłuższym jak dotąd odcinku tunelu między przyszłymi stacjami Szwedzka i Dworzec Wileński. Październik będzie także trudnym miesiącem dla mieszkańców stuletnich kamienic przy Szwedzkiej 17 oraz Strzeleckiej 42 i 44, którzy ze względów bezpieczeństwa będą musieli opuścić swoje mieszkania i przenieść się na czas drążenia do hotelu.

Warunki geologiczne na odcinku między stacjami Szwedzka (C16) i Dworzec Wileński (C15) są na tyle trudne, że wykonawca zdecydował się na nietypowe działania profilaktyczne w postaci czasowego wykwaterowania, najprawdopodobniej tygodniowego, mieszkańców trzech praskich kamienic, których substancja jest na tyle leciwa, że mogą, ale nie muszą wystąpić pewne niedogodności dla lokatorów tych kamienic.

Drążenie pod starymi kamienicami

Drążenie będzie przebiegać ok. 10 metrów pod budynkami znajdującymi się po południowej stronie Strzeleckiej. Na tym odcinku tarcza Maria będzie się przebijała przez warstwy żwiru i głazów narzutowych. Wszystko wskazuje na to, że przejście Marii pod kamienicami będzie się odbywać w połowie października. Tarcza co prawda będzie się poruszała stosunkowo szybko, bo w tempie dobowym ok. 19 metrów, ale zważywszy na 100-metrową długość urządzenia wraz z całym zapleczem, marszruta Marii pod wysiedlonymi kamienicami potrwa nieco dłużej. Według wykonawcy stan techniczny kamienic jest stosunkowo dobry, więc nie istnieje ryzyko naruszenia ich konstrukcji, ale nie ma pewności co do reakcji instalacji wewnętrznych na drgania wywołane przez tarczę drążącą. Największe obawy wykonawcy budzi jednak przewidywane zachowanie się mieszkańców kamienic, którzy mogą zareagować paniką na drgania, pojawiające się przez całą dobę, jako że tarcza będzie pracowała bez przerw. Może także zaistnieć konieczność wyłączenia prądu lub gazu, co utrudniłoby normalne funkcjonowanie. Stąd decyzja o czasowym przesiedleniu mieszkańców. Utrudnienia dotyczą ok. 150 mieszkańców kamienic przy Szwedzkiej 17 oraz Strzeleckiej 42 i 44. Wszyscy zainteresowani otrzymali pisma informujące o niedogodnościach, zaś przy skrzyżowaniu Strzeleckiej i Szwedzkiej działa punkt informacyjny. Zanim nastąpi czasowe wysiedlenie, w obecności lokatorów zostaną przeprowadzone oględziny lokalu oraz inwentaryzacja wszystkich pozostawionych w mieszkaniu mebli i przedmiotów. Wykonawca oferuje ponadto pomoc w przeprowadzce. Mieszkania zostaną opieczętowane, a budynki będą całodobowo monitorowane przez ochronę.

Anna nie stworzy zagrożenia

Badania warunków geologicznych wskazują, że na kolejnym odcinku Strzeleckiej, po minięciu zagrożonych kamienic, grunty nie są już tak trudne, więc choć prace będą w dalszym ciągu przebiegać pod praskimi kamienicami, wykonawca nie przewiduje na razie następnych, czasowych przesiedleń. Druga z tarcz, Anna, drążąca równoległy tunel północny, będzie się przemieszczała pod jezdnią, więc w oparciu o wstępne, szczegółowe ekspertyzy wykonawca zakłada, że budynki znajdujące się po północnej stronie Strzeleckiej nie będą narażone na drgania w takim stopniu, jak te po południowej stronie ulicy, a więc ich mieszkańcy nie powinni być narażeni na duże niedogodności.

Maria i Anna dotarły do przyszłej stacji Szwedzka. Obie są teraz serwisowane. Niebawem ruszą do pracy na najdłuższym odcinku od Szwedzkiej do Dworca Wileńskiego. Zakończenie drążenia tuneli wschodniego odcinka II linii metra przez Marię i Annę nastąpi na przełomie roku.

(egu)