O budżecie w Muzeum Pragi

W miniony czwartek w Muzeum Warszawskiej Pragi odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu wokół rewitalizacji, tym razem poświęcone budżetowi partycypacyjnemu i wpływie tego narzędzia na aktywność mieszkańców.
 

W panelu dyskusyjnym, który poprowadził przewodniczący dzielnicowego zespołu ds. BP na Pradze w minionej edycji, Krzysztof Michalski z PSM „Michałów” (mieszkaniec Szmulek, autor wielu zwycięskich projektów, m.in. odsłoniętej niedawno Praskiej Alei Sław) udział wzięli prawdziwi weterani budżetu: Karolina Krajewska (mieszkanka Śliwic, związana z Zielonym Mazowszem) oraz Piotr Stryczyński (mieszkaniec Nowej Pragi, reprezentujący Towarzystwo Przyjaciół Pragi), a także urzędnicy dzielnicowi (Karol Szyszko z urzędu dzielnicy) i miejscy (Justyna Piwko z Centrum Komunikacji Społecznej, które odpowiada za budżet partycypacyjny w Warszawie). Wśród zgromadzonej publiczności, jak zwykle, nie zabrakło mieszkańców Pragi, w tym osób, które głosowały i składały projekty w poprzednich edycjach budżetu.

Spotkanie rozpoczęło się od syntetycznej prezentacji poświęconej czterem dotychczasowym edycjom BP z praskiej perspektywy, którą wygłosił Krzysztof Michalski. W swoim wystąpieniu Michalski zwrócił m.in. uwagę na kwestie spadającej frekwencji wśród osób głosujących, która po części wynikała ze zmian w sposobie głosowania (od trzeciej edycji karty papierowe muszą być składane osobiście), a z drugiej z opóźnień bądź braku realizacji zwycięskich projektów z poprzednich edycji. Ponadto wskazał, jakie projekty wybierają mieszkańcy Pragi najchętniej (zielone, poprawiające bezpieczeństwo na drodze, rowerowe i kulturalne), tym samym podpowiadając włodarzom dzielnicy, na czym prażanom najbardziej zależy. Na zakończenie przypomniał najważniejsze realizacje wykonane w ramach BP na Pradze w ostatnich latach.

Punktem wyjścia do dalszej dyskusji było pytanie o sposoby na zwiększenie zainteresowania mieszkańców Pragi budżetem partycypacyjnym. Swoimi doświadczeniami i pomysłami podzielili się autorzy zwycięskich projektów z wcześniejszych edycji. Karolina Krajewska, autorka m.in. projektu „300 drzew dla Pragi” zwróciła uwagę na zasięg terytorialny (obejmował całą Pragę, a tym samym każdy mieszkaniec mógł poczuć jego efekty). Ponadto przypomniała o niestandardowych sposobach promocji, np. pisaniu kredą na ścieżkach rowerowych haseł informujących, że dzięki oddanym głosom jest szansa na dodatkowe ścieżki. Z kolei Piotr Stryczyński, autor takich projektów, jak sieć WIFI, stacja Praga czy psi park na Stalowej, zwrócił uwagę na konieczność wsłuchiwania się w głosy mieszkańców, którzy mogą stać się ambasadorami BP w swoich środowiskach. Oboje projektodawcy zwracali również uwagę na potrzebę dodatkowej promocji idei BP wśród mieszkańców, szczególnie ze strony urzędu dzielnicy. Wywołany do tablicy Karol Szyszko z urzędu dzielnicy zapewniał, że władzom zależy na zwiększeniu aktywności mieszkańców w ramach BP, ponadto poinformował, że władze dzielnicy będą starały się szukać dodatkowych środków, by rozwinąć niektóre zrealizowane tylko częściowo projekty (chodziło m.in. o dodatkowe oświetlenie dla psiego skweru). Z kolei Justyna Piwko z CKS wspomniała, że ta jednostka monitoruje na bieżąco stan realizacji projektów (i w przypadku kwestii spornych interweniuje), ponadto zapowiedziała przygotowanie w najbliższym czasie kodeksu dobrych praktyk w zakresie BP do stosowania przez urzędników.

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że mimo różnych opóźnień i problemów związanych z funkcjonowaniem BP w Warszawie, warto uczestniczyć w tym procesie i realizować swoje pomysły. Okazją do tego będzie m.in. kolejna, piąta edycja, która startuje w październiku.

CIM