Jak zainteresować radnych infrastrukturą?

Wydawałoby się, że to temat interesujący wszystkich – komisja infrastruktury jest najliczniejszą spośród wszystkich działających w ramach pracy Rady Dzielnicy Praga Północ. Tymczasem na ostatniej przedwakacyjnej sesji Rady Dzielnicy Praga Północ (o czym już pisaliśmy) przewodniczący komisji infrastruktury przedstawił dane, pokazujące skalę absencji radnych na posiedzeniach tej komisji. Apelował o poprawę frekwencji lub rezygnację z uczestnictwa w komisji, ostatecznie powołując się na możliwość odwołania nieuczestniczących w jej pracach radnych przez radę dzielnicy. Tak duża absencja powoduje brak kworum, co paraliżuje prace.

Przewodniczący zgodził się dać ostatnią szansę na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu komisji. I rzeczywiście, zjawiło się 13 z 15 członków, jednak radość byłaby przedwczesna - część najwidoczniej tylko złożyła podpis na liście obecności...
Rozpatrzono sprawę petycji mieszkańców okolicy Pl. Hallera za przywróceniem kursowania autobusowej linii 125, która zapewniała im bezpośredni dojazd do placówek ochrony zdrowia i szkół. Przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego argumentował, że linia została wydłużona do Pl. Hallera tylko na czas budowy centralnego odcinka II linii metra, kiedy ul. Targowa była wyłączona z ruchu. Obecnie skrócona 125 kończy bieg przy Stadionie Narodowym, co jest wynikiem konsultacji społecznych. Wzburzenie mieszkańców wzbudziło stwierdzenie, że ZTM dąży też do eliminowania dublujących się linii, w tym wypadku z tramwajem 6, którym można dojechać do obecnej pętli 125 przy Stadionie... W ostrych słowach wytykano problemy w wygodnym dostępie do komunikacji publicznej całego obszaru dzielnicy pomiędzy mostami: Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. Przewodniczący komisji Piotr Pietruszyński stwierdził, że blisko 1000 zebranych przez mieszkańców podpisów pod petycją za ponownym wydłużeniem linii 125 świadczy o tym, że jest to problem dla wielu mieszkańców istotny. Przegłosowano bez uwag stanowisko popierające przywrócenie linii 125.

Przy prezentacji zwycięskiego projektu kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę frekwencja w szeregach komisji już znacznie spadła, a przedmiotem zainteresowania części radnych stał się głównie trwający właśnie mecz piłki nożnej. Przedstawiciel zwycięskiej firmy Schuessler-Plan omówił projekt i opowiedział o jego powstaniu, podkreślając przede wszystkim rolę projektantów z Londynu. Nie wspomniał jednak, że autorką koncepcji powstania kładki w tym miejscu była uczestnicząca także w jego zespole, obecna na sali, Małgorzata Dembowska. Ponieważ wylot ul. Karowej oraz Okrzei po praskiej stronie są względem siebie przesunięte, oś mostu na 400 metrach jego długości będzie się łamać w dwóch miejscach. Znajdą się tam atrakcyjne punkty widokowe z ławkami. Kładka ma bardzo oszczędny wygląd, aby nie zasłaniać widoku na inne mosty stolicy. Radnych szczególnie interesowało, w jaki sposób kładka będzie włączona w układ drogowy po praskiej stronie. W przyjętym po dyskusji stanowisku postulują zmiany, pozwalające na bezpieczne poruszanie się na rowerze czy per pedes także po przekroczeniu Wisły. Powinna umożliwiać to planowana przebudowa skrzyżowania ul. Okrzei z Wybrzeżem Szczecińskim, ale dostępne do tej pory projekty tej inwestycji mocno faworyzowały samochody. Także na samej Okrzei, wyjątkowo nieprzyjaznej dla pieszych, powinny powstać szersze chodniki i pasy rowerowe. Obecny projekt kładki ma charakter koncepcyjny. Dokładne rozwiązania będą wypracowane dopiero na etapie opracowania projektu wykonawczego. Rozpoczęcie budowy ma nastąpić w 2019 roku.

W następnym punkcie zebrania, dotyczącym pomysłu Tramwajów Warszawskich utworzenia jednego przystanku tramwajowego zamiast obecnie dwóch: PIMOT i Batalionu Platerówek, po wyjściu kolejnych radnych kworum zostało zerwane, w związku z czym przewodniczący przerwał posiedzenie, które będzie kontynuowane w innym terminie.
Poruszane na posiedzeniu komisji tematy były ciekawe i ważne dla mieszkańców, tylko jak zainteresować nimi radnych?

Kr.