Masz prawo do reklamacji

- wybierz świadomie między rękojmią a gwarancją

Ruszyła trzecia edycja kampanii „Masz prawo”. Tym razem Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie podpowiada, w jaki sposób dochodzić swoich praw, gdy nowo zakupiony towar psuje się albo ma wady, których w momencie zakupu nie było widać.

- Ponad połowa spraw, z którymi zwracają się do nas konsumenci dotyczy zakupów rozmaitych towarów: butów, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzęt elektronicznego, mebli, samochodów i innych - mówi Małgorzata Rothert, Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie i dodaje - 3/4 spraw związanych z kupionymi towarami dotyczy reklamacji: konsumenci skarżą się, że sprzedawcy nie uznają ich zasadnych reklamacji albo uznają je, ale rozpatrują niezgodnie z oczekiwaniami konsumentów, a często też niezgodnie z prawem. Celem kampanii informacyjnej „Masz Prawo” jest uświadomienie konsumentom, że istnieją dwa niezależne tryby dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy zakupiona rzecz okaże się wadliwa: gwarancja i rękojmia. Kampania skupia się na różnicach między nimi i podpowiada na co zwrócić uwagę dokonując wyboru między rękojmią a gwarancją. Rzecznik obserwuje, że częstym źródłem problemów jest brak wiedzy konsumentów czy też jej niedostateczność w zakresie przysługujących trybów reklamacyjnych - Konsumenci po prostu nie wiedzą, że mają aż dwie ścieżki reklamacji wadliwego towaru i nierzadko godzą się na tryb zaproponowany przez przyjmującego reklamację. Nie zawsze jest to tryb najlepszy.

Konsument powinien wiedzieć przede wszystkim, że:

* Na kupiony towar, który okazał się wadliwy, zawsze przysługuje mu rękojmia. Trwa ona przez 2 lata (przy rzeczach używanych okres rękojmi można skrócić umową, jednak nie może być on krótszy niż rok).

Warunki rękojmi są określone w przepisach prawa, a przedsiębiorca nie może ich zmieniać na niekorzyść konsumenta.

* Paragon nie jest niezbędny do złożenia reklamacji, ale jako dowód zakupu ułatwia skorzystanie z rękojmi. Konsument, który go nie posiada, może w inny sposób wykazać kiedy, co i od kogo kupił (potwierdzeniem mogą być np. wydruki z karty płatniczej, e-maile).

* Gwarancja jest dodatkową, dobrowolną umową proponowaną przez gwaranta (może być nim producent, importer lub sprzedawca). Gwarant samodzielnie ustala jej warunki, a więc zakres swojej odpowiedzialności i zasady dochodzenia roszczeń. Karta gwarancyjna może więc zawierać np. informację, że gwarant nie odpowiada za szkody mechaniczne, jego działanie w przypadku usterki to naprawa towaru, bez możliwości wymiany na nowy model lub zwrotu pieniędzy.

* Konsument, który otrzymał kartę gwarancyjną na zakupiony towar, ma więc uprawnienia zarówno z rękojmi, jak i z gwarancji. Może sam wybrać z której drogi chce korzystać. Przed dokonaniem wyboru warto zapoznać się z warunkami gwarancji.

* Warunki gwarancji mogą zatem być mniej korzystne od regulacji ustawowych związanych z rękojmią, ale może też dać konsumentowi dodatkowe korzyści, np. trwać dłużej niż rękojmia. Warto wybrać gwarancję jeżeli jest korzystniejsza niż rękojmia albo jeżeli upłynął już termin odpowiedzialności sprzedawcy wynikający z rękojmi a gwarancja nadal obowiązuje.

* Reklamację z rękojmi należy składać u sprzedawcy, a z gwarancji w miejscu wskazanym w warunkach gwarancji (najczęściej jest to punkt serwisowy lub sklep, w którym towar został sprzedany).

* Z treści reklamacji musi jasno wynikać jaką wadę ma towar, jakie jest żądanie konsumenta i z którego uprawnienia chce skorzystać. Konsument składający u sprzedawcy reklamację z rękojmi, powinien dopilnować, żeby sprzedawca korzystający z druku reklamacyjnego nie zaznaczył w nim opcji „gwarancja”. Taka adnotacja może bowiem, wbrew woli konsumenta, skierować reklamację na tryb gwarancyjny.

Trzecia odsłona kampanii „Masz prawo” potrwa do końca listopada. Będzie prowadzona za pośrednictwem citylights na przystankach autobusowych, billboardów na stacjach metra, spotów wyświetlanych w komunikacji miejskiej – tramwajach, autobusach, Szybkiej Kolei Miejskiej oraz w urzędach dzielnic. Materiały edukacyjne mieszkańcy znajdą również w ZOZach, szpitalach miejskich i OSiRach. Elementem kampanii będą też spotkania informacyjne prawników Miejskiego Rzecznika Konsumentów w centrach handlowych.

Na stronie internetowej rzecznika www.konsument.um.warszawa.pl mieszkańcy stolicy mogą zapoznać się z bogatym materiałem na temat praw konsumentów w poszczególnych segmentach rynku.