sesja Rady Dzielnicy Targówek

Debata o DPS

Inicjatorem nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Targówek, która odbyła się 4 października, był radny Grzegorz Golec. Pod wnioskiem o zwołanie sesji podpisało się 9 radnych klubu PiS. Tematem obrad był dom pomocy społecznej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W projekcie Stanowiska w tej sprawie Rada wystąpiła do zarządu Dzielnicy Targówek, by w ciągu 30 dni wskazał lokalizację pod budowę tej placówki.

Zaproszona na sesję Ligia Szczepaniak, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych poinformowała w swoim wystąpieniu, że Stowarzyszenie od 10 lat stara się o działkę na ten cel „Zwracamy się z prośbą do panów z zarządu dzielnicy i radnych o inicjatywę znalezienia działki /…/ Możliwość otrzymania na terenie PGR działki na cele społeczne z przeznaczeniem na DPS da poczucie bezpieczeństwa rodzicom o przyszłość naszych dzieci./…/ Nie chcemy słuchać, że to zadanie miasta. Jeśli miasto – to prosimy pana burmistrza o wystąpienie z pismem do pani prezydent Warszawy, ale i do pani premier oraz ministra Michałkiewicza. /…/ Jeśli nie wystąpicie z takimi pismami, to prosimy zarząd Dzielnicy Targówek o zakupienie działki na dom pomocy społecznej dla ludzi pokrzywdzonych przez los, najstarszych, niepełnosprawnych. DPS, o który się domagamy. Miasto stołeczne Warszawa jest gotowe wybudować i prowadzić działalność jako zadanie własne” /.../ Rodzice nie chcą czekać na działki wskazane przez dzielnicę: Majowa 2 bez ogrodu, nie spełniająca warunków zgodnie z rozporządzeniem. Obciążona wieloma spadkobiercami Majowa 4, mały ogród dla 40 osób i zaplecze. Według nas nie spełnia warunków. /…/ Starzy rodzice proszą o działkę na terenie PGR, ponieważ chcą, aby DPS, który powstanie na Targówku, był z ogrodem i odpowiednim zapleczem, zgodnie z rozporządzeniem”.

W dyskusji zabrali głos radni, m.in.: Michał Jamiński, Alicja Żebrowska, Witold Harasim, Jacek Rybak, Tomasz Cichocki, Paweł Bruszewski z DKDS, Grzegorz Golec. Obszernych wyjaśnień udzielał burmistrz Targówka Sławomir Antonik: Dzielnicy nie są znane poczynania KSN w sprawie utworzenia CDPS sprzed 22 listopada 2016 roku. Nie znamy faktów i nie byliśmy informowani o staraniach Stowarzyszenia. Dla nas sprawa zaczęła się od pisma z 22 listopada 2016 roku.
Radni otrzymali wykaz 17 działań Urzędu i Rady w tej sprawie.

Dyskusja na sesji trwała ponad 3 godziny. Grupa pod przewodnictwem Grzegorza Golca przygotowała Stanowisko następującej treści:

Rada Dzielnicy Targówek występuje do Zarządu Dzielnicy Targówek, aby w porozumieniu z Prezydent m.st. Warszawy wraz z Radą m.st. Warszawy pilnie wskazał możliwe lokalizacje pod budowę domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Targówku, biorąc pod uwagę zarówno grunty należące do m.st. Warszawy, jak i nieruchomości Skarbu Państwa administrowane m.in. przez (KOWR) na terenie dzielnicy Targówek. Wniosek lokalizacji dotyczy budowy domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną na terenie dzielnicy Targówek.

Zwracamy się z wnioskiem o wpisanie budowy DPS w trybie pilnym do WPF.
Uzasadnienie: Rada m.st. Warszawy podjęła Stanowisko nr 43 w sprawie utworzenia domu pomocy społecznej w dzielnicy Targówek (druk nr 1381) dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aby miasto st. Warszawa mogło rozpocząć prace nad budową domu pomocy społecznej, niezbędne jest wskazanie lokalizacji, gdzie inwestycja mogłaby powstać.

Na terenie dzielnicy Targówek aż 49 rodzin deklaruje zainteresowanie powstaniem takiego domu. Niewystarczająca liczba miejsc prowadzi do umieszczenia warszawiaków potrzebujących opieki w ośrodkach znajdujących się innych powiatach. Stanowi to szczególnie duże utrudnienie dla rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy będąc w zaawansowanym wieku, po wielu latach sprawowania opieki niejednokrotnie sami jej potrzebują. W związku powyższym budowa domu pomocy społecznej jest konieczna, aby zabezpieczyć los osób, które ze względu na stopień niepełnosprawności i niską samodzielność potrzebują całodobowego wsparcia. Ponadto sytuacje życiowe powodują konieczność oddania osoby niepełnosprawnej w momencie, gdy opiekun, jego stan zdrowia nie pozwala na czasowe zajmowanie się tą osobą. Rodzice i opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych często są już w podeszłym wieku. Sprawa jest niezwykle ważna, aby pokrzywdzeni przez los mieszkańcy niezdolnych do samodzielnej egzystencji znaleźli dom opieki właśnie na Targówku.

Mając na uwadze powyższe, Rada Dzielnicy Targówek wnioskuje aby zarząd Dzielnicy Targówek wyznaczył działkę spełniającą warunki zabudowy dla domu pomocy społecznej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Oczekujemy, że sprawa będzie rozwiązana szybko a budowa niezwykle ważnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin domu pomocy społecznej będzie realnym wsparciem dla ich trudnej sytuacji w jakiej się znajdują.

W głosowaniu Stanowisko poparło 18 radnych, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się.

K.