Budżet partycypacyjny 2018 Praga Północ

Budżet partycypacyjny to możliwość bezpośredniego decydowania, na co zostanie wydany 1% finansów dzielnicy. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, na Pradze Północ jest to ok. 3 mln złotych. Właśnie rusza kolejna edycja budżetu partycypacyjnego na rok 2018.

W piątek 27 października odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2018 w Dzielnicy Praga Północ. Znaleźli się w nim mieszkańcy, radni, urzędnicy, a także przedstawiciele Młodzieżowej Rady dzielnicy i Rady Seniorów. Zapoznano się ze zmianami w regulaminie, które wprowadzają m.in. zakaz zgłaszania projektów przez członków zespołów dzielnicowych. Dotąd było to regulowane odrębnie w poszczególnych dzielnicach. Zmiana ta miała zachęcić do aktywności nowe osoby, spotkała się jednak z krytyką osób najbardziej w ideę budżetu obywatelskiego zaangażowanych. Problem ten poruszano także na spotkaniu północnopraskiego zespołu. Ponadto, obecnie 15 z 30 obowiązkowych głosów poparcia niezbędnych do złożenia projektu, należy uzyskać od osób zamieszkujących w obszarze, w którym projekt miałby zostać zrealizowany. To dodatkowe utrudnienie. Podsumowano dotychczasowe edycje, z których nadal część projektów nie została zrealizowana oraz pracę zespołu w minionym roku. W głosowaniu tajnym wybrano przewodniczącego, którym został, podobnie jak w roku ubiegłym, Krzysztof Michalski z PSM Michałów. Na sekretarza wyznaczono koordynatorkę budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga Północ Dominikę Goraj. Przed zespołem stoi wybór wiceprzewodniczącego, bądź wiceprzewodniczących oraz dokonanie podziału dzielnicy na obszary. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 8 listopada. Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Centrum Komunikacji Społecznej, ustalenia te muszą w dzielnicach zapaść do 16 listopada.

Karolina Krajewska