XXXVI i XXXI Sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Przyjęcie budżetu na 2018

Kontynuację sesji XXXVI, ku niezadowoleniu części radnych oraz mieszkańców, zwołano na 10.00 rano 18 października. Kworum jednak zebrano, dokonano przesunięć budżetowych, w tym np. dołożono środki umożliwiające realizację projektu tężni na pl. Hallera. Wszyscy radni otrzymali też orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Jacka Wachowicza. Sesję szybko zamknięto, otwierając kolejną, czwartą część sesji XXXI, którą kontynuowano już po południu.

Na początku do głosu dopuszczono mieszkankę kamienicy przy Targowej 64, reprywatyzowanej w 2011 roku. Udział miasta w nieruchomości wynosi 43,75, a czynsz ustalany przez 3 osoby, które mają 75% udziałów sukcesywnie wzrasta przy braku inwestycji. Pojawiły się także zarzuty pod adresem nieobecnej na sesji dyrektor ZGN Bożeny Salich o brak należytej pomocy oraz przyłączenie części posesji przy Targowej 64 do Ząbkowskiej 7. Prokuratura prowadzi śledztwo, m.in. w kwestii wielkości udziału miasta w kamienicy. Zaproponowany przez przewodniczącego rady i przyjęty przez radnych projekt uchwały dotyczył potrzeby zabezpieczenia środków na wykup udziałów od obecnych właścicieli.

Ze stanowczym sprzeciwem radnego Tondery i zaniepokojeniem innych radnych spotkała się informacja o wymówieniu umowy najmu dla urzędowej stołówki, którą ma przejąć inny najemca. Jednak do omówienia sprawy nie doszło.

Dalszą część sesji zdominowała prezentacja projektu budżetu dzielnicy na przyszły rok i dyskusja nad nim. Budżet ma wynieść blisko 112 mln. Największe wpływy mają pochodzić z najmu i dzierżawy mienia (44,4 mln), usług (24,6 mln), podatku od nieruchomości (13,8 mln), użytkowania wieczystego (5,4 mln). Dochody majątkowe mają zasilić sprzedaże nieruchomości: Stalowa 55, 57 i 69A, Strzelecka 36, Szwedzka 27, Stolarska 11, Sprzeczna 6.

Wydatki mają wynieść 362,5 mln, największe na: edukację, ZGN, opiekę społeczną, sport, administrację publiczną, kulturę. Budżet Zarządu Praskich Terenów Publicznych zostanie zwiększony z 4 do 6 mln na poprawę czystości w dzielnicy. Komisja budżetowa nie zdążyła zaopiniować projektu załącznika budżetowego dla dzielnicy Praga Północ na 2018 rok, ale mimo opuszczenia sali przez większość opozycji, projekt został przyjęty głosami PiS, radnych niezależnych i Adriany Jary z Kocham Pragę. Wyczerpawszy ten punkt, czwartą część sesji XXXI ponownie przerwano.

Kr.