Chłodnym okiem

Budżet partycypacyjny - kolejna edycja

Kolejna edycja budżetu partycypacyjnego na Pradze Północ będzie skutkowała realizacjami zwycięskich projektów w roku 2019. Zwycięskie projekty z poprzednich edycji znajdziecie Państwo pod adresem. https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/. Z doświadczenia wiem, a byłem trzykrotnie przewodniczącym i raz wiceprzewodniczącym zespołu, że spośród dużego grona osób rozpoczynających w nim prace (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni dzielnicowi, przedstawiciele jednostek niższego rzędu, urzędnicy dzielnicowi wskazani przez burmistrza, przedstawiciel młodzieżowej rady dzielnicy i przedstawiciel dzielnicowej rady seniorów) do końca dotrwa niewielu. Zespoły spotykają się około 15 razy w roku z różną częstotliwością, w różnych godzinach. Mało kto jest na wszystkich obecny.

Tegoroczna edycja zaczyna się z problemami. Nie wiem, czy źle dobrano termin i godzinę, czy kandydatów zniechęcił fakt zmiany regulaminu, w wyniku którego nie będą mogli zgłaszać własnych projektów do budżetu, ale na Pradze -w jednej jedynej dzielnicy w Warszawie - musiał się odbyć nabór uzupełniający członków zespołu. Jednocześnie, pomimo mojego zgłoszenia do zespołu, „życzliwe” mi osoby spowodowały, że nie będę w nim obecny. Mimo to na pytanie, czy warto angażować się w to przedsięwzięcie odpowiadam: zdecydowanie tak. Sam złożę i namawiam do składania projektów. Dzięki nim zrealizowano nowe nasadzenia drzew, skwery, miejsca sportu i rekreacji, trasy rowerowe, przejścia dla pieszych, oświetlenie, pojawiają się nowe kosze na śmieci i ławki. Wszystko tam, gdzie oczekują tego mieszkańcy. Wiele zgłoszonych cennych projektów od lat nie może doczekać się realizacji, są niszowe lub przegrały w danym roku z projektami bardziej atrakcyjnymi, a środki na projekty budżetu partycypacyjnego w każdym roku są limitowane na wysokości 1% budżetu całorocznego, czyli ok. 3 mln rocznie. Nie znajdują jednak w zarządzie dzielnicy zrozumienia m.in. moje propozycje, aby nie tracić ich z uwagi i po przejrzeniu niektóre z nich realizować w ramach „zwykłego” budżetu dzielnicy, jak np. oświetlenie przestrzeni publicznej wewnątrz osiedli, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych, modernizacja chodników i nawierzchni dróg lokalnych, wjazdów na podwórka, nasadzenia i budowa skwerów na Pradze. Trafiają się także propozycje, które budzą kontrowersje innych mieszkańców, jak np. budowa pawilonu na skwerze przy Szymanowskiego (niezależnie, w związku z innymi projektami, skwer będzie uporządkowany, nastąpi wymiana chodnika wzdłuż skweru i jego bocznych chodników, uporządkowanie i nasadzenia krzewów, pojawią się nowe rabaty i ławki). Przewidywane są także z kolejnego projektu nasadzenia drzew i kosze na śmieci. Ciekaw jestem całości.

PS. Krzysztof Michalski: gratuluję przewodnictwa zespołu po raz kolejny.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl