Czy radna powinna być nadal radną?

Bieżąca kadencja praskiego samorządu, jak rzadko kiedy, obfituje w niespodziewane zwroty akcji. Zmiany politycznych barw, zmienność koalicji rządzącej, czy uchylenie mandatu jednego z radnych, to tylko część atrakcji, jakie lokalni politycy zaserwowali w ostatnich latach wyborcom. Bliższa analiza sytuacji każe postawić jednak pytanie, czy to koniec zmian?

Naszym zdaniem nie, szczególnie w kontekście możliwości uchylenia mandatu kolejnemu radnemu, a w zasadzie radnej. Chodzi o Adrianę Jarę, która sprawuje mandat już drugą kadencję. Zaczynała w kadencji 2010-2014 jako radna PiS, następnie pozostawała niezależna. W ostatnich wyborach startowała z list Praskiej Wspólnoty Samorządowej, by w trakcie kadencji stać się radną klubu „Kocham Pragę”. Ten ostatni klub reprezentował również odwołany w maju br. z funkcji radnego Jacek Wachowicz. W jego przypadku podstawą odwołania było naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego (art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym). Wydaje się, że podobna sytuacja może zachodzić w przypadku radnej Jary. Ale po kolei.

Przeglądając dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe radnej Jary możemy dowiedzieć się, że jest ona właścicielką firmy Sushi Love Sp. z.o.o. W oświadczeniach radna podaje informacje o posiadaniu 119 udziałów o wartości 59500 zł w spółce handlowej. Ową spółką jest właśnie firma Sushi Love – Jara wymieniona jest w KRS spółki jako wspólnik. Z uwagi na fakt, że kapitał zakładowy firmy wynosi 60000 zł, można przyjąć, że Jara, z racji posiadanych udziałów, jest tutaj głównym udziałowcem. Zresztą, jeśli szczegółowo przyjrzymy się dostępnym oświadczeniom, dowiemy się, że jeszcze w 2012 r. była właścicielką całej puli udziałów w spółce. W kolejnych oświadczeniach majątkowych Jara od lat stwierdza, że nie dotyczą jej zapisy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (do 2012 r. wpisywała jednak adnotację o zawieszeniu działalności gospodarczej), czy zarządzaniem taką działalnością. Choć podanie w KRS firmy, jako adresu jej poczty elektronicznej, tego samego maila, którego Jara używa jako radna, zastanawia w kontekście tego, kto faktycznie zarządza przedsiębiorstwem…

Bycie właścicielką firmy w przypadku Jary zdaje się nie przynosić korzyści materialnych – w oświadczeniach majątkowych radnej próżno szukać jakichkolwiek informacji o osiągniętych przez firmę zyskach. Znamienne jest również, że przez kilka ostatnich lat, sądząc po oświadczeniach majątkowych, Jara nie była nigdzie zatrudniona, a jej jedynym dochodem była… dieta radnej. Sytuacja zmieniła się w ubiegłym roku. Właścicielka firmy zajmującej się produkcją dań kuchni japońskiej została w 2016 r. zatrudniona jako… kucharz w działającej na Szmulkach restauracji.

Nie pisalibyśmy tak szczegółowo o firmie, której właścicielką jest Jara, gdyby nie jej lokalizacja. Otóż Sushi Love mieści się w lokalu usługowym przy ul. Ząbkowskiej 30. Lokalu, który pozostaje w… zasobie komunalnym, a którego najemcą od 2010 r. pozostaje właśnie wspomniana firma (zgodnie z informacją podaną w załączniku do Uchwały Zarządu Dzielnicy z 5 kwietnia br.). Umowa najmu lokalu o łącznej powierzchni ponad 93 m2 obowiązuje do 2020 r. Ciekawostką jest fakt, że w KRS przedsiębiorstwa pojawia się również lokal komunalny przy Kępnej 8, jako siedziba oddziału firmy. Ten lokal jednak, w przeciwieństwie do lokalu przy Ząbkowskiej 30, jest obecnie wynajmowany przez inny podmiot.

Analiza powyższej sytuacji każe zatem postawić pytanie, czy w przypadku radnej Jary nie mamy, podobnie jak miało to miejsce z Wachowiczem, do czynienia z działalnością sprzeczną z zapisami ustawy o samorządzie gminnym? Jeśli tak, to zasadnym jest kolejne pytanie o to, czy zweryfikowane zostały informacje ujawniane w oświadczeniach majątkowych radnej Jary, a tym samym, czy Rada Dzielnicy może uruchomić w tym przypadku procedurę wygaszenia jej mandatu?

Red.