Zamiana użytkowania we własność?

Rada Miasta st. Warszawy od lipca 2017 roku umożliwiła mieszkańcom korzystanie z dużych bonifikat (95-99%) przy przekształcaniu wieczystego użytkowania we własność. Dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i prywatnych właścicieli nieruchomości mieszkaniowych.

Kontynuując temat z poprzedniego numeru, podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku i jak sprawy przyspieszyć. Poprosiliśmy o odpowiednie wskazówki zarówno mieszkańców, którzy już wnioski złożyli, jak i  urzędników.

Świeżymi doświadczeniami wspólnoty mieszkaniowej z Panieńskiej 3, która szczęśliwie skompletowała i złożyła wszystkie wymagane dokumenty, dzieli się jej przedstawicielka, Beata Kerntopf-Ślusarczyk. „Zmobilizowały nas zapowiedzi szybkiego wejścia zapowiadanej ustawy sejmowej, w której warunki mają być dużo gorsze (np. wydłużenie spłaty do 20 lat). Wszyscy we wspólnocie wiedzieliśmy, że musimy to zrobić”.

Mieszkańcom pomogła administrująca budynkiem firma ProeM Service, dostarczając formularze i instruując jak je wypełnić. ProeM przygotował też szczegółowe wyliczenia w postaci tabelki, kto ile udziałów ma, co było pomocne. Te udziały muszą się zliczać do całości, więc konieczne jest najpierw uregulowanie tych spraw. Ważna jest też samoorganizacja. „Zwołaliśmy zebranie wspólnoty ze wspólnym wypełnianiem wniosków. Jeden wniosek dotyczy całego budynku, do tego dochodzi po jednym wniosku każdego właściciela. Umówiliśmy się też jednego dnia i 60% mieszkańców złożyło razem wnioski w urzędzie na Kłopotwskiego. Numer sprawy został przekazany pozostałym, aby mogli się na niego powoływać” – relacjonuje Beata Kerntopf-Ślusarczyk.

Z czym się musieli mierzyć? Pytań było mnóstwo. Nie wszyscy np. wiedzą, że możliwość przekształcenia własności na tych warunkach nie dotyczy lokali użytkowych. Nie wszyscy się też orientują, że aktualny wypis z księgi wieczystej można pozyskać drogą internetową, a stosownej opłaty można dokonać przelewem. Najważniejsze jednak, że w papierach wszystko musi się zgadzać.

Zajmującą się z ramienia Urzędu Dzielnicy Praga Północ rozpatrywaniem składanych wniosków Izabelę Szczepańską pytamy, jak ten proces usprawnić i na co powinno się zwrócić szczególną uwagę przed złożeniem wniosku w urzędzie.
Trzeba pamiętać, że pojedyncze wnioski nie będą rozpatrywane. Zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta st. Warszawy tej sprawie, dopiero zgromadzenie wniosków od co najmniej 50% właścicieli pozwala na wszczęcie postępowania. Najlepiej jednak, jeśli zgromadzi się ich 100%, wtedy procedury na pewno nie wstrzymają sprzeciwy. Wpłynięcie choćby jednego sprzeciwu powoduje, że postępowanie jest zawieszane do czasu jego wycofania lub wydania przez sąd zgody zastępczej. Zgodnie z art. 24 Ustawy o własności lokali, sąd może wydać takie orzeczenie, jeśli cel zamierzonej czynności będzie obiektywnie zgodny z interesami wszystkich właścicieli. Choć jest to dość kontrowersyjny zapis, jednak w minionych latach sąd trzykrotnie wydawał takie zgody.

Trzeba pamiętać, że wspólnota nie jest tu stroną, ale poszczególni użytkownicy wieczyści. Administrator lub zarząd musi wziąć na siebie koordynację, żeby proces przebiegł w miarę sprawnie. W dokumentach powinny znaleźć się także wypisy z ewidencji gruntów, a wszystko musi być zgodne z zapisami księgi wieczystej, a przede wszystkim zgodne z prawdą. Jeśli np. sąsiadka zmarła i nie przeprowadzono postępowania spadkowego, spadkobiercy są wyłączeni z możliwości składania wniosku. Trzeba też pamiętać, że na wniosku muszą się podpisać wszyscy współużytkownicy wieczyści lokalu. Pracę przy weryfikacji bardzo ułatwia, jeśli dokumenty są uporządkowane i ułożone po kolei, mieszkaniami. Nie trzeba składać wszystkich dokumentów, np. aktów notarialnych, w oryginale, ale urzędnik powinien mieć wgląd w oryginał, aby móc poświadczyć jego kopię.

Ponieważ sprawami przekształceń własnościowych w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ zajmuje się tylko jedna osoba, pytamy o to rzecznika prasowego, Karola Szyszkę. Obecnie wydział gospodarowania nieruchomościami jest w reorganizacji. Burmistrz przyjrzy się sprawie i nie jest wykluczone, że jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, oddeleguje kolejne osoby do pomocy przy przekształceniach własnościowych. Jednak największy wysyp wniosków jest spodziewany dopiero na przełomie I i II kwartału przyszłego roku, po zebraniach sprawozdawczych wspólnot mieszkaniowych.

Karolina Krajewska