XLVIII sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Ósme podejście

Próba kontynuacji XLVIII sesji w jej ósmej odsłonie zakończyła się tak szybko, jak szybko się rozpoczęła. Po ustaleniu porządku obrad radni koalicji rządzącej opuścili salę obrad. Nie doszło więc do ważnych głosowań m.in. w sprawie budżetu na 2018 i usprawnienia kontroli prowadzonych przez komisję rewizyjną.

Wiktor Klimiuk, przewodniczący rady dzielnicy, zapytany o przyczyny takiego przebiegu sesji powiedział NGP: „Powód jest ten sam co zwykle. Radni koalicji rządzącej nie akceptują zarządzenia wojewody mazowieckiego, w sprawie nieuznania za ważny mandatu radnej Lucyny Wnuszyńskiej. Radna odwołała się do sądu. Koalicja liczy zapewne na korzystny wyrok w tej sprawie, a do czasu jego ogłoszenia, jak przypuszczam, będzie bojkotować sesje. Przewiduję, że wyrok może zostać ogłoszony w okolicach marca.”   

(egu)